Thay đổi ai ? Ai thay đổi

THAY ĐỔI AI ? AI THAY ĐỔI

Do you want to change the world?

???:

Câu tiếp theo của tôi trong thư này là liệu các Phật tử (tại gia) có được phép góp ý với các tăng, ni để các vị ấy hoàn thiện bản thân mình hơn trên con đường tu tập không? Hôm trước tôi có đọc bài của thầy TCQ ủng hộ việc ấy, nhưng trên thực tế tôi thấy hình như nhiều tăng, ni khác lại không chấp nhận như vậy.
Kính!
DH.

@:

Hãy thay đổi chính mình, thế giới cùng đồng lúc đổi thay. Thay đổi chính mình bằng cách thực hiện lời chỉ dạy của các vị Phật:

“Làm điều lành, tránh làm điều ác, thanh tịnh tâm” (Kinh Pháp Cú).

Đây là lời giải tối ưu mà tôi đã chọn lựa, đã và đang được tôi thực hành, đã và đang mang lại kết quả tốt lành cho bản thân và cho thế giới.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 4 tháng 12, 2014