Thingyan

Photo: Hình Ảnh Ghi Lại Các Hoạt Động Hàng Ngày Của Các Thiện Nam Tín Nữ Trong Khóa Tu Nhân Dịp Lễ Hội Nước Thingyan 2016 Tại Thiền Viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

Thingyan là Lễ hội nước, đón mừng năm mới hàng năm tại Myanmar. Lễ hội mừng năm mới này tương tự lễ hội Songkran tại Thái lan, Campuchia và lễ hội mừng năm mới tại Lào, SriLanka. Thường kỳ lễ hội được tổ chức theo lịch của Myanmar vào khoảng giữa tháng 4, kéo dài 4 đến 5 ngày, kết thúc vào ngày Năm mới, nhưng đến nay thì được cố định vào ngày 13 tới 16 tháng 4. Những ngày này là những ngày Nghỉ Lễ quốc gia quan trọng nhất của Myanmar và là phần đầu trong kỳ nghỉ hè kết thúc năm học tại Myanmar.

Trong kỳ Lễ hội, té nước vào mọi người khác (trừ chư Tăng và phụ nữ có thai) từ bất kỳ mọi đồ đựng nước nào là đặc trưng nổi bật, nó có ý nghĩa gột rửa, thanh lọc mọi tội lỗi, ưu phiền trong năm cũ để có thể bắt đầu một năm mới may mắn và hạnh phúc. Trong khi nhiều người tham gia Lễ hội té nước để mong cầu sự may mắn hạnh phúc thông qua sự gột rửa tội lỗi, ưu phiền bằng nước, thì cũng có rất nhiều người dân Myanmar vào các tu viện, thiền viện để tự thanh lọc tâm thân bằng cách tu tập thiền hoặc xuất gia gieo duyên làm tỳ khưu, sadi và nữ tu trong một tuần hoặc mười ngày, hoặc hơn.

Trong dịp này, tất cả các tu viện, thiền viện trên mọi miền đất nước Myanmar thường chật cứng và quá tải bởi số lượng người tới tham dự tu tập. Theo truyền thống văn hóa tốt đẹp đã trải qua hàng ngàn năm này, tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, tại Yangon, chỗ Sư Viên Phúc đang cư ngụ, gần 80 thiện nam tín nữ Myanmar đã đến tham dự khóa tu thiền minh sát Vipassana 10 ngày từ 11 đến 21 tháng 4.

Trong đó xuât gia gieo duyên có 4 vị làm tỳ khưu, 5 vị làm sa di, 10 vị làm nữ tu. Bằng cách này họ dấn thân vượt qua các khó khăn thử thách (ăn uống kham khổ ngày hai bữa, ở chật trội 5 hay 7 người một phòng nhỏ khoảng 16 – 20 ㎡, thực hành thiền và nghe Pháp thoại hàng ngày từ 3h sáng tới 9h tối..) để tự mình gột rửa, thanh lọc tâm khỏi tham, sân, si, vượt qua ưu phiền, khổ não, diệt trừ khổ thân và khổ tâm, từng bước tự đi trên con đường đạt tới Chánh trí (Đạo, Quả), chứng ngộ Niết bàn – hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Đây là nét đẹp văn hóa Phật giáo Nguyên thủy Theravada có một không hai tại đất nước Myanmar này.

Xin quí vị hãy cùng tùy hỷ với thiện nghiệp trì giới, tu tập thiền thanh cao của các thiện nam tín nữ này để cùng có được phần phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này.

Nguyện cho tất cả quí vị cùng muôn loài chúng sinh sớm hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau phiền não.

Bài viết liên quan

  • Nhớ quá khóa tu, Web, FB
  • Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube
  • Khóa tu thực tập văn hóa phật giáo nguyên thủy 2013 , Web Link
  • Lễ hội nước đón mừng năm mới 2016 tại thiền viện, Web, FB
  • Làm lễ Qui Y & Truyền 10 sa di giới, Web, FB
  • Lễ hội té nước 2017, Web, FB, Web Link
  • Khất thực: truyền thống văn hóa phật giáo nguyên thủy Theravada 2018, Web Link
  • Họ đã đến đây để “tu Tết” thay vì ở nhà “ăn Tết” và “chơi Tết”, Web, FB
  • Tết tu tại Miến Điện 12 april 2019, Web, FB
  • Tết “thiền” tại miến điện – 2019, Web Link

Bài viết trên Facebook, 14 Tháng 4, 2016