Thức ăn trộn chung” được xem là đặc sản của chư tăng Myanmar

🌼“THỨC ĂN TRỘN CHUNG” ĐƯỢC XEM LÀ ĐẶC SẢN CỦA CHƯ TĂNG MYANMAR!

🌸Chư Tăng Myanmar có truyền thống đi khất thực mỗi ngày và sẽ thọ nhận thức ăn từ nhiều thí chủ cúng dường.

🌸Mỗi khi Chư Tăng đi khất thực về, thì những thức ăn của các thí chủ cúng dường sẽ được trộn chung lại với nhau, thành một món đủ loại hương vị.

Món ăn đó sẽ được nấu lại và khuấy đều lên với nhau thành một hương vị đặc trưng.

🌸Nghe thì có vẻ không được OK lắm!

Nhưng lúc ăn thì lại rất ngon.

Đôi khi trong lúc ăn lại lẫn lộn vài chiếc bánh ngọt, hòa quyện với nhau cũng thú vị!

🌸Các ngài Trưởng Lão cao hạ, các Ngài Tam Tạng được lớn lên và trở thành các vị Thạc Đức Uyên Thâm Pháp Học Pháp Hành để chúng ta chiêm bái học hỏi ngày hôm nay, cũng từ món ăn đặc sản này đó!

🌸Nghe nói Ngài Tam Tạng Thứ Nhất(Ngài Mingun) mỗi ngày vẫn dùng thức ăn đặc sản này để học thuộc lòng Tam Tạng và trọn đời hoằng dương Chánh Pháp!

Sadhu Sadhu sadhu !

Nguồn: Hành Trì Chánh Pháp

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 6/5/2024