Tri ân báo hiếu mẹ và cha như thế nào

Món Quà Pháp Bảo 17/7/2023

Pháp thoại “Tri ân báo hiếu mẹ và cha như thế nào❓” – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Taungyi Myanmar.

https://youtu.be/iTc2w–UbOVI

–––––––––––––––––––––––––

Loạt bài pháp thoại bởi Sumangala Bhikkhu Viên Phúc giới thiệu “Tinh hoa văn hóa Phật Giáo Nguyên Thủy: Các bài giảng hướng dẫn khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ theo truyền thống Mahasi Sayadaw của Đại trưởng lão Thiền Sư U Pandita Sayadaw năm 2007, tại Như Lai Thiền viện, San Jose, Hoa kỳ.”

01 – Hai kẻ thù, bốn hiểm nguy là gì❓

02 – Bố thí đúng cách như thế nào❓

03 – Tại sao cần phải giữ giới❓

04 – Lợi ích của bố thí, trì giới là gì❓

05 – Tri ân báo hiếu mẹ và cha như thế nào❓

🍀 Tinh hoa văn hóa Phật Giáo Nguyên Thủy (Hướng dẫn Khóa Thiền Minh sát Tứ niệm xứ 2007 của Ngài Đại trưởng lão Thiền Sư U Pandita)

Bài viết liên quan

④ Các phương pháp phát triển chánh tinh tấn – yếu tố tối quan trọng trong tu tập vun bồi minh sát tuệ, Web, FB

⑤ video: pháp thoại “vun bồi phát triển chánh niệm như thế nào” – đại trưởng lão thiền sư ta ma nê chô (tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa – yangon myanmar) – ch séc, 3/6/2023., Web Link

⑥ stream live: pháp thoại “hướng dẫn thực hành minh sát tứ niệm xứ của ngài đại trưởng lão thiền sư mahasi sayadaw” – bởi đại trưởng lão thiền sư ta ma nê chô (tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa – yangon myanmar) – ch séc, 4/6/2023., Web Link

⑩ stream live: pháp thoại “hướng dẫn thực hành minh sát tứ niệm xứ của ngài đại trưởng lão thiền sư mahasi sayadaw” – bởi đại trưởng lão thiền sư ta ma nê chô (tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa – yangon myanmar) – ch séc, 5/6/2023., Web Link

⑪ “tinh tấn và chánh niệm” – ch séc 6/6/2023., Web Link

⑫ “chánh định” – ch séc 6/6/2023., Web Link

⑬ “thiền hành và lợi ích của thiền hành trong tu tập thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ” – ch séc 6/6/2023., Web Link

⑭ “định tâm trong thiền chỉ – vắng lặng samatha và trong thiền quán – minh sát vipassanā”- ch séc 6/6/2023., Web Link

⑮ “vun bồi chánh niệm tỉnh giác trong khi thọ thực và khi đi ngủ”- ch séc 6/6/2023., Web Link

⑯ “bốn pháp thiền bảo vệ” – ch séc 6/6/2023., Web Link

⑰ stream live: pháp thoại “hướng dẫn thực hành minh sát tứ niệm xứ của ngài đại trưởng lão thiền sư mahasi sayadaw” – bởi đại trưởng lão thiền sư ta ma nê chô (tharmanaykyaw sayadaw ashin dhammikabivamsa – yangon myanmar) – ch séc, 6/6/2023, Web Link

⑱ “sự hình thành minh sát tuệ”- ch séc 6/6/2023., Web Link

⑲ “tuệ sinh diệt”- ch séc 6/6/2023., Web Link

⑳ “tuệ sinh diệt, tùy phiền não (ô nhiễm) minh sát, và mối liên hệ với hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi”- ch séc 6/6/2023., Web Link

(21) “ba loại hạnh phúc bình an”- ch séc 7/6/2023., Web Link

(22) “tác hại của biếng nhác dễ duôi, và lợi ích của tinh tấn”- ch séc 7/6/2023., Web Link

(23)” phát triển tuệ minh sát thông qua quán sát chánh niệm tỉnh giác ngũ uẩn”- ch séc 7/6/2023., Web Link

(24)” vô thường – khổ – vô ngã: có thiền có trí tuệ, không thiền không trí tuệ” – ch séc 7/6/2023., Web Link

🍀 Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy
🍀 Thiền Minh Sát Vipassana – Lý Thuyết & Thực Hành
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 18/7/2023