Trí tuệ

TRÍ TUỆ

Trí tuệ là Ngọn lửa có công năng thắp sáng chiếu rọi xua tan vô minh và thiêu đốt tối tăm, ngu dốt và phiền não. Rất nhiều khi mọi người cảm thấy bị quá nóng bỏng là đúng rồi đó, vì nó đang đốt cháy vô minh, phiền não trong bản thân mỗi người.

Thường thường trí tuệ tìm trí tuệ, còn ngu dốt không thể biết điều gì là ngu dốt, thế nên ngu dốt tìm đến ngu dốt, như trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, ngu dốt biện minh, nguỵ biện, bênh vực cho ngu dốt. Cần phải chỉ ra đúng bản chất và gọi đúng tên thật của sự ngu dốt là ngu dốt. Thuốc đắng giã tật, đừng mong sự dễ duôi mà có thể giác ngộ giải thoát thật sự.

Đức Phật khi cần phân biệt, chỉ rõ chánh – tà, đúng – sai, mê muội, lầm lạc, ngu si, dốt nát… cũng đã sử dụng những lời rất kiên quyết, rất mãnh liệt như: “đây thật là ngu dốt “, “đây là hạ tiện “, đây là ô uế “, “đó là hèn hạ “, “đáng khinh bỉ “… Khi đó chỉ có sự chói sáng rực rỡ của trí tuệ, không hề có cái nóng của sân hận, ô nhiễm. Và chỉ như vậy mới giúp cho hành giả có cơ hội đập tan, phá vỡ, tận diệt, thiêu cháy tối tăm ngu dốt vô minh phiền não đã chứa chất tiềm tàng từ vô thủy qua muôn lượng kiếp luân hồi.

Hãy lóng tâm lắng nghe, ghi nhận, tìm hiểu thêm cho kỹ lưỡng và đầy đủ, tìm cho được minh sư dìu dắt, để có thể thực hành một cách đúng đắn Chánh Pháp với niềm tin trong sạch và vững chắc không thể đổi thay nơi Tam Bảo, chứng đạt Đạo Quả và Niết Bàn ngay trong kiếp sống này hoặc trong ngày vị lai. Nguyện cho Hồng Ân Tam Bảo luôn gia trì cho Quí vị trên con đường giác ngộ giải thoát cao thượng này.

Trong Tâm Từ.

Tỳ Khưu Viên Phúc.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB