Trú ngụ

Photo: Nơi trú ngụ tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar.

TRÚ NGỤ

– BDG: Sư cho con hỏi nên hiểu như thế nào về việc Lưu trú của 1 vị Tỳ Khưu cùng mái nhà với Phật tử khi được thỉnh về qua đêm. Dạng nhà ở thành thị không có sân vườn để tạo cốc có mái riêng biệt, vậy phải tiếp đón như thế nào cho hợp pháp ? Cảm ơn Sư !

“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị).”

Người chưa tu lên bậc trên: nghĩa là trừ ra tỳ khưu, (các người) còn lại gọi là người chưa tu lên bậc trên.

Chỗ ngụ: nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn.

Nằm chung chỗ ngụ: vào ngày thứ tư lúc mặt trời đã lặn, khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị). Khi vị tỳ khưu đang nằm, người chưa tu lên bậc trên nằm xuống thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị). Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị).  Sau khi đứng dậy rồi (cả hai) lại nằm xuống thì phạm tội pācittiya (ưng đối trị).

Vô tội:

Vị ngụ hai ba đêm, vị ngụ chưa đủ hai ba đêm, sau khi ngụ hai đêm vào đêm thứ ba đi ra ngoài trước rạng đông rồi lại cư ngụ tiếp; khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm thì vị tỳ khưu ngồi; khi vị tỳ khưu đang nằm thì người chưa tu lên bậc trên ngồi; hoặc là cả hai đều ngồi; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

[TK Viên Phúc: vị tỳ khưu nên đi ra ngoài hoặc ít nhất chỉ ngồi chứ không cùng nằm xuống trong khoảng thời gian trước Rạng đông (trước 4h36 – 5h36 sáng) thì vô tội. Tại các trung tâm thiền quốc tế tại Myanmar, vào thời gian quá đông thiền sinh, các tỳ khưu đôi khi ở chung phòng với các vị sadi hoặc cư sĩ, vì họ dậy và đi ra khỏi phòng khoảng 3h30 sáng để tới thiền đường nên vô tội.]

Nguồn trích dẫn: Tạng Luật – Bộ Phân Tích Giới Bổn, Vinaya Pitaka – Suttavibhanga. Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II,
(Bhikkhuvibhanga II), Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch. VIII. CHƯƠNG PĀCITTIYA (ƯNG ĐỐI TRỊ), (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ), PHẦN NÓI DỐI – ĐIỀU HỌC THỨ NĂM

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB