Trung Đạo- Đạo Phật thoát khổ

“Trung Đạo- Đạo Phật thoát khổ”

Danh mục các bài giảng tại Ninh Hiệp, từ 24 – 26/5/2024 trong Khóa Tu học Phật Pháp căn bản và Tu tập thiền Minh sát tứ niệm xứ theo truyền thống Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, được hướng dẫn bởi Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Myanmar. Youtube

01. Khai mạc khóa tu: “trung đạo – đạo phật thoát khổ”, Youtube

02. Rải tâm từ, phát nguyện, hồi hướng công đức phước báu, Youtube

03. Hướng dẫn thiền hành trong minh sát tu tập, Youtube

04. Thiền minh sát vipassana là gì? nguồn gốc do đâu? có lợi ích gì? ai cần tu tập? Youtube

05. Thiền minh sát vipassana khó hay dễ? cần điều kiện gì? tu tập khi nào? … Youtube

06. Giáo pháp của đức Phật là gì? Youtube

07. Pháp hành thiền của đức Phật, đã được trao truyền cho chúng ta là gì? Youtube

08. Minh sát và tứ diệu đế, Youtube

09. Năm ý nghĩa về “tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sinh…”, Youtube

10. Thiền minh sát có khó không? cần điều kiện gì? cần chuẩn bị gì? có cần phải có thiền sư không? có cần tham dự khóa thiền không? … Youtube

11. Đạo hiển lộ trong khi kinh hành, Youtube

12. Bổn phận của cư sĩ tại gia là gì? Youtube

13. Vun bồi ba la mật đưa sang bờ bên kia – niết bàn, Youtube

14. Cắt đứt chuỗi nguồn thức ăn của vô minh – bế mạc khóa tu “Trung Đạo- Đạo Phật thoát khổ”, Youtube

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 26/5/2024