Tùy Hỷ Công Đức Thiện Nghiệp Ngày Đầu Năm Mới Giáp Thìn 2024

Tùy Hỷ Công Đức Thiện Nghiệp Ngày Đầu Năm Mới Giáp Thìn 2024

–––––––––––––

Vô cùng hoan hỷ cùng sự thành tựu viên mãn công đức phước báu bố thí cúng dường tới Tăng đoàn Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Myanmar, của quý đạo hữu nhóm Vipassanā Hải Phòng, nhân dịp ngày mùng 1 Tết, đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Nguyện cho mọi thiện nghiệp cúng dường thanh cao, cung kính phục vụ Tam bảo, trì giới, hành thiền của quý đạo hữu trong suốt thời gian qua, sẽ mang lại phước báu vô lượng trong kiếp sống này, ngay trong năm mới Giáp Thìn 2024 này, và trong các kiếp sống mai sau, tới quý đạo hữu, cùng mọi người trong gia đình mình.

Nguyện cho tất cả mọi người được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn.

Mong cho quý đạo hữu được dứt khỏi mọi sầu muộn, bệnh tật.

Mong cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị.

Mong cho quý đạo hữu có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

🍀 Yaṃ dunnimittaṃ avamaṅgalañca,

yo cāmanāpo sakuṇassa saddo,

pāpaggaho dussupinaṃ akantaṃ,

Buddhānubhāvena,

Dhammānubhāvena,

Saṅghānubhāvena vinassamentu.

Do nhờ oai lực của Phật – Pháp – Tăng, mọi điềm xấu, điều bất hạnh, tiếng điểu thú không hài lòng, sự rủi ro, ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan.

🍀 Bhavatu sabbamaṅgalaṃ,

rakkhantu sabbadevatā, sabbabuddhānubhāvena,

sabbadhammānubhāvena,

sabbasaṅghānubhāvena

sadā sukhī bhavantu te.

Tất cả hạnh phúc hãy có đến quý đạo hữu; chư thiên hãy hộ trì cho quý đạo hữu. Do nhờ oai lực của tất cả chư Phật – Pháp – Tăng, cầu mong cho quý đạo hữu luôn luôn được sự an vui hạnh phúc.

သာဓု! Sādhu! Lành thay!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 10/2/2024