Tỳ khưu có nên chắp tay lễ lạy, đảnh lễ người tại gia

Photo: Chư Tỳ Khưu đảnh lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng trong truyền thống văn hóa Phật giáo Nguyên thủy Theravada tại Myanmar.

TỲ KHƯU CÓ NÊN CHẮP TAY LỄ LẠY, ĐẢNH LỄ NGƯỜI TẠI GIA

Tỳ Khưu sẽ phạm tội “tác ác” (Dukkata) nếu chắp tay lễ lạy, đảnh lễ 10 hạng người sau:

1. Tỳ–khưu tu sau mình.

2. Sa–di và kẻ thế.

3. Tỳ–khưu tu lâu năm hơn mà hành sái theo kinh luật.

4. Phụ nữ.

5. Bán nam bán nữ.

6. Tỳ–khưu phạm phép “Tăng tàn”.

7. Tỳ–khưu đáng cho Giáo hội phạt lại như trước, vì đang khi bị phạt mà lại phạm thêm phép Tăng tàn.

8. Tỳ–khưu đang sửa mình để cho Giáo hội giao thiệp lại như trước.

9. Tỳ–khưu đang hành phạt sửa lỗi để cho Giáo hội giao thiệp lại.

10. Tỳ–khưu đã bị hành phạt rồi, mà Giáo hội đang chứng cho nhập vô Giáo hội lại.

Nguồn trích dẫn: Luật Xuất-Gia Tóm Tắt (Pabbajita Vinaya Sankhepa), Tỳ-Khưu Hộ-Tông (Vansarakkhita Bhikkhu), Pl. 2510 – Tl. 1966, Tái Bản Pl. 2537 – Tl. 1993, Những Ðiều Học Ngoài Giới Bổn

 

Ghi chú:

Đảnh lễ = Lễ lạy bằng cách chắp tay cúi đầu (đảnh = đỉnh = đỉnh đầu).

Tỳ Khưu theo Giới luật chỉ chắp tay, đảnh lễ trước Tam Bảo (ảnh, tượng Phật, Tháp bảo…) và trước Tỳ Khưu cao hạ hơn mình. Và cũng không ôm hôn, bắt tay, giơ tay chào… như người tại thế hoặc giống cách của các Đạo giáo khác.

Cũng nên ghi nhớ rằng Tỳ Khưu “thật” là thành viên tạo nên Tăng Đoàn Sangha – một trong ba Ngôi Báu Tam Bảo Phật Pháp Tăng tối thượng trên thế gian, là nơi nương tựa quy y tối thượng của chư thiên và loài người.

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

––––––––––––––––––––––––––––––

Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB