U Pandita Sayadaw – Pháp Thoại Hướng Dẫn Khóa Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ

U PANDITA SAYADAW – PHÁP THOẠI HƯỚNG DẪN KHÓA THIỀN MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ

––––––––––––––––––––––––––––––

Sayadaw U Paṇḍita (Burmese: ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတ; also Ovādācariya Sayādo Ū Paṇḍitābhivaṁsa; 28 July 1921 – 16 April 2016) was one of the foremost masters of Vipassanā. He trained in the Theravada Buddhist tradition of Myanmar. A successor to the late Mahāsi Sayādaw, he has taught many of the Western teachers and students of the Mahāsi style of Vipassanā meditation. He was the abbot of Paṇḍitārāma Meditation Center in Yangon, Myanmar.

2003 https://archive.org/details/UPandita2003
2005 https://archive.org/details/UPandita2005
2007 https://archive.org/details/UPandita2007
2008 https://archive.org/details/UPandita2008
2009 https://archive.org/details/UPandita2009
2010 https://archive.org/details/UPandita2010
2013 https://archive.org/details/Upandita2013

––––––––––––––––––––––––––––––

THIỀN SƯ U PANDITA SAYADAW

––––––––––––––––––––––––––––––

… Lúc Hoà Thượng Thiền Sư Pandita sang Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 1984, chúng tôi chỉ biết danh tiếng của Ngài vì Ngài là người kế nghiệp Hoà Thượng Thiền Sư Mahasi. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng sự hiện diện và sự dạy dỗ của Ngài đã giúp chúng tôi mở rộng tầm hiểu biết mới.

Là một thiền sư, Ngài đã hướng dẫn chúng tôi thực hành một cách tinh tế và vi diệu.

Là một học giả, Ngài đã đem lại sức sống và ý nghĩa mới mẻ về những lời dạy muôn đời của Ðức Phật.

Và là một người bạn tinh thần vĩ đại, Ngài đã khích lệ chúng tôi nỗ lực tìm đến nơi giải thoát cao thượng…

Trích lời giới thiệu “Ngay trong kiếp sống này” của Thiền sư U Pandita.

MP3

WEB

––––––––––––––––––––––––––––––

Thiền sư Upandita (28/07/1921 – 16/04/2016) là một trong những vị thầy danh tiếng giảng dạy pháp hành thiền minh sát.

Ngài là một trong những vị học trò ưu tú của Thiền sư Mahasi Sayadaw, kế thừa phương pháp hành thiền từ vị thầy của mình, Ngài đã giảng dạy và chỉ dẫn cho rất nhiều thiền sinh từ Phương Tây đến thực hành thiền minh sát theo phương pháp của Ngài thiền sư Mahasi Sayadaw.

Ngài cũng chính là người đã lập nên Trung Tâm thiền viện Paṇḍitārāma tại Yangon.

Thiền sư Upandita sinh năm 1921 tại Insein, Rangoon (bây giờ là Yangoon). Ngài thọ giới Sa–di năm 12 tuổi, và thọ giới tỳ khưu năm 20 tuổi. Sau khi hoàn tất chương trình học, Ngài đã vượt qua hàng loạt các kỳ thi nghiêm ngặt do chính phủ Myanmar tổ chức và hoàn thành chương trình Dhammacariya (Pháp sư) vào năm 1952.

U Pandita Sayadaw bắt đầu thực hành thiền minh sát dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ngài thiền Sư Mahasi Sayadaw vào năm 1950.

Năm 1955, Ngài rời vị trí nghiên cứu pháp học và trở thành một vị thiền Sư tại Trung Tâm thiền Mahasi.

Ngay sau khi ngaì thiền sư Mahasi Sayadaw viên tịch vào năm 1982, U Pandita Sayadaw được chọn làm vị thầy hướng dẫn (Ovādacariya) tại Trung Tâm thiền Mahasi.

Năm 1991, Ngài rời vị trí đương nhiệm, thành lập nên Trung Tâm thiền Paṇḍitārāma tại Yangon. Hiện nay, Paṇḍitārāma có nhiều trường thiền khác ở nhiều nơi: Myanmar, Nê–pan, Úc, Singapore, Anh và Mỹ.

U Pandita Sayadaw được nhiều thiền sinh Phương Tây biết đến sau khoá thiền mùa xuân 1984 tại Insight Meditation Center (IMS), Barre, Massachusets, USA.

IMS là nơi mà rất nhiều thiền sư Phương Tây thực hành theo phương pháp thiền của Ngài Mahasi cùng với Ngài U Pandita lưu trú tại đó. Những pháp thoại mà Ngài giảng năm 1984 tại IMS đều được ghi chép lại đầy đủ trong quyển “Ngay trong kiếp sống này”.

Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy và truyền bá giáo pháp cho đến khi mất vào ngày 16/04/2016, hưởng dương 94 tuổi.

Ngài U Pandita được biết đến với những phương pháp dạy nghiêm khắc và kỷ luật với sự nổ lực cố gắng của bản thân. Ngài giảng dạy thực hành thiền minh sát và lấy giới luật (đạo đức) cơ bản của Phật Giáo làm nền tảng của việc hành thiền. Ngài cũng là một người rất uyên bác về Tam Tạng kinh Pali.

––––––––––––––––––––––––––––––

TIỂU SỬ NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO THIỀN SƯ U PANDITA SAYADAW

––––––––––––––––––––––––––––––

Thiền Sư U Pandita sinh ngày 28 tháng 7 năm 1921 tại thôn Swebosu, làng Tadahgalay, thị trấn Insein, Miến Điện. Ngài là con thứ chín trong 10 người con của ông U Hpe và bà Daw Chit Su.

Năm lên bảy tuổi, Ngài được cha mẹ cho theo học lớp Phật Pháp dành cho thiếu nhi tại tu viện Kocheh Village Monastery thuộc tỉnh Pegu với Hòa Thượng U Jagara. Ngài đậu hai kỳ thi sơ cấp và trung cấp của chương trình Phật Học. Đến năm 12 tuổi, Ngài thọ Sa Di với ngài Hòa Thượng Jagara. Năm 18 tuổi, Ngài được thầy gởi đến thọ giáo với Hòa Thượng Kelasmhay Thera tại tu viện Mahabodhi Forest Monastery làng Kyauktan Village thuộc tỉnh Pegu.

Khi vừa đến tuổi 20, Ngài thọ Tỳ Khưu với Hòa Thượng trụ trì tu viện Mahabodhi Forest Monastery.

Vào năm 1946, Ngài đậu kỳ thi Patama Pan Pali bậc trung cấp tiêu chuẩn được chính quyền Miến điện tổ chức lần đầu tiên. Một năm sau, Ngài đậu luôn kỳ thi Phật Pháp cao cấp.

Năm 1948, Ngài đến tu viện New Mahavisuddhyone Monastery và thọ giáo với ngài U Siyatathera. Năm 1949, Ngài đậu kỳ thi Pháp Sư (Dhammacariya) và năm 1952 kỳ thi Cetiyanganaparigiyatti do chính phủ Miến điện tổ chức. Ngài được trao danh hiệu Vibhamsa.

Ngài nhận dạy Giáo Pháp toàn thời gian cho tu viện New Shwegyin Monastery. Trong khi dạy học, Ngài tham dự kỳ Kiết Tập Kinh Điển lần thứ sáu được tổ chức vào năm 1954. Công việc của Ngài là phụ trách phần tổ chức và hiệu đính phần Phạn ngữ Pali.

Tuy nhiên, kể từ năm 1950, Ngài nhận thức được rằng Phật Pháp sẽ trường tồn nếu pháp học được đi đôi với pháp hành. Ngài đến học thiền tại Thiền Viện Yangon Sasama Yeiktha hay còn gọi là Thiền Viện Mahasi do Ngài Mahasi sáng lập. Ngài học Thiền Minh Sát dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thiền sư Ashin Vicara.

Năm 1955, Ngài rời công việc giảng dạy Giáo Pháp và chú tâm vào việc hành thiền và được Thiền Sư Mahasi giao cho nhiều trách nhiệm tại Thiền Viện Mahasi.

Tháng Giêng năm 1959, Ngài tháp tùng Thiền Sư Mahasi sang Tích Lan và ở lại xứ này ba năm để hoằng pháp và giúp thiết lập chi nhánh tại ngoại quốc cho trung tâm thiền Mahasi.

Về lại Yangon vào năm 1961, ngài hành thiền tích cực dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Thiền Sư Mahasi. Sau đó Ngài phụ tá Thiền Sư Mahasi để hướng dẫn thiền sinh. Một thời gian sau, Ngài trở thành thiền sư chính thức của Thiền Viện. Ngài hướng dẫn các tỳ khưu và tu nữ tại các trường thiền Mahasi tại ba nơi Yangon, Moulmein, và Mandalay.

Ngày 22 tháng 8 năm 1982, ngài được bầu làm Thiền Sư Trưởng (Ovadacariya) Thiền viện Mahasi để tiếp tục trông coi thiền viện sau khi Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi qua đời.

Năm 1984, lần dầu tiên Ngài sang Anh, Hoa kỳ, và Mã Lai để hướng dẫn hành thiền tại các quốc gia này.

Năm 1985, Ngài sang Nepal và Úc với sứ mạng tương tự. Năm 1986, Ngài sang Hoa Kỳ lần thứ hai theo lời mời của tổ chức Buddha Sasana Foundation để hướng dẫn khóa thiền tại Yucca Valley, Califomia.

Ngài đến hướng dẫn thiền cho nhóm thiền tiền thân của Như Lai Thiền Viện lần đầu tiên vào năm 1989 trong một khóa thiền được tổ chức tại tu viện Tuangpulu Monastery ở Santa Cruz, California.

Sau khi thiền viện được thành lập vào năm 1991, hầu như năm nào Ngài cũng sang hướng dẫn Khoá Thiền Đặc Biệt Mùa Xuân tại Như Lai Thiền Viện. Ngoài ra, Ngài còn hướng dẫn các khóa thiền cho trung tâm thiền Insight Meditation Society ở Barre, Massachussetts.

Trong sứ mạng hoằng pháp, ngoài việc giảng dạy Giáo Pháp vả hướng dẫn hành thiền tại nhiều nơi trên thế giới, Ngài còn thành lập nhiều trung tâm thiền tại Miến Điện, Nepal, Úc, và Đại Hàn. Ngài đã viết một số sách bằng tiếng Miến và Anh trong đó có các cuốn In This Very Life, On the Path to Freedom, The Way to the Happiness of Peace, và The Meaning of Satipatthana. Sách được dịch ra tiếng Việt có cuốn “Ngay Trong Kiếp Sống Này” do Như Lai Thiền Viện ấn tống.

Ngày 9/4/2016, trong khi đang dạy thiền cho 100 thiền sinh ở Thái Lan, ngài thiền sư U Pandita được đưa vào bệnh viện Bumrungrad ở Bangkok. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu Ngài đã ra đi vào ngày 16/4/2016.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 6 January, 2023 ·