Vì sao chúng tôi không mời chào, không “kính mời” mọi người đến cúng dường, đến nghe pháp, đến tu Thiền?

Vì sao chúng tôi không mời chào, không “kính mời” mọi người đến cúng dường, đến nghe pháp, đến tu Thiền?

–––––––––––––––––––––––––

Đức Phật chưa từng mời chào ai theo Đạo giải thoát, chưa từng kêu gọi ai đến cúng dường, chưa từng kính mời ai đến nghe pháp, chưa từng kính mời ai đến tu tập thực hành Thiền… Ngài là người tận tâm tận lực chỉ đường cho những người hữu duyên, chỉ đường cho những ai thực sự thiết tha tầm cầu con đường giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não.

Tại sao vậy? Đơn giản là vì sự nghe pháp, sự tu tập thực hành thiền đem lại lợi ích giải thoát, đem lại hạnh phúc tối thượng cho chính bản thân mình, và như vậy sao lại phải có lời mời mọc, kính mời thì mới đến?

Chúng tôi cũng vậy, noi theo gương Ngài, sẵn lòng phục vụ hết sức mình cho những ai tha thiết tầm cầu giải thoát khổ chứ không lôi kéo, mời chào bất cứ ai khác chỉ để làm vừa lòng họ.

Đạo Phật không phải là món hàng tâm linh hấp dẫn để đem ra lôi kéo, mời chào cho tất cả mọi người hãy còn đang chìm đắm trong dục lạc, trong tà kiến si mê, ngã mạn. Đạo Phật là con đường giải thoát tối thượng chỉ dành cho những hành giả tinh tấn dũng mãnh sẵn sàng xả thân “tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ”, “tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách – Niết–bàn”.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường Bát Thánh Đạo, tu tập viên mãn Minh sát Tứ niệm xứ, dẫn đến đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 20/2/2024