7 lời nhắn nhủ tâm huyết

7 LỜI NHẮN NHỦ TÂM HUYẾT

❶ “Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây.”

❷ “Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi. Hãy luôn nhớ theo đuổi mục đích giác ngộ giải thoát.”

❸ “Hãy buông xả hoàn toàn một cách không thương tiếc và không sợ hãi thân tâm này một lần ngay bây giờ và mãi mãi.”

❹ “Liên tục và kiên nhẫn nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm là thước đo sự thành công trên con đường dẫn tới Giác ngộ Giải thoát thực sự.”

❺ “Niềm tin bất thối chuyển vào Phật, Pháp, Tăng là chỗ dựa duy nhất và mãi mãi.”

❻ “Chánh niệm tỉnh giác liên tục, liên tục, liên tục.”

❼ “Mỗi giây phút chánh niệm tỉnh giác để trực tiếp kinh nghiệm, thực chứng sự sinh diệt tức bản chất vô thường – khổ – vô ngã của ngũ uẩn là mỗi giây phút tiến gần đến đích Giải Thoát Niết Bàn.”

❽ “Quí vị có thể thành tựu Đạo và Quả giải thoát ngay trong kiếp sống này.”

Trong tâm từ.
Tỳ Khưu Viên Phúc.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

“>FB

Bài viết trên Facebook, 23 tháng 8, 2015