Bố thí được coi là nguồn hạnh phúc

BỐ THÍ ĐƯỢC COI LÀ NGUỒN HẠNH PHÚC V.V… LÀ CẦU THANG VÀ LÀ NGUỒN TRỢ LỰC CHO NHỮNG NGƯỜI NÊN GIỐNG NHƯ CHƯ THIÊN

––––––––––––––––––––––––

🔸 Con muốn phát tâm cúng dường tam bảo và cúng dường quý thầy. Kính mong thầy cho con biết được phụ trách cộng đồng người việt hoặc đạo tràng người việt tại Myanmar để con được cúng dường ạ.

🔸 Dạ con [PTD ] cùng chồng là [JB] cúng dường Tam Bảo và Quý Thầy cùng Quý Sư cô gồm:

– 30 bộ xiêm y, ô che mưa, giày (dép), túi đựng, bát khất thực (15 quý thầy, 15 sư cô)

– 2 bao gạo

– 1 thùng nến sáng ạ.

🔸 Sáng nay [15/11/2023] người vận chuyển đã vận chuyển đến thiền viện rồi ạ! Kính mong sư thầy hoan hỉ nhận cúng dường giúp con ạ! Sādhu! Sādhu! Sādhu!

🔸 Sādhu! Sādhu! Sādhu! Con xin cảm ơn Quý sư thầy và Thiền viện đã nhận cúng dường của gia đình con! Con xin tạ ơn và chúc sức khoẻ quý sư thầy và tất cả các sư thầy, sư cô trong thiền viện ạ!

–––––––––––––––––––––––––

🔹Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý đạo hữu thí chủ, cùng mọi người trong gia đình mình, nguyện cho tất cả mọi người được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

–––––––––––––––––––––––––

CHÚ GIẢI LỊCH SỬ CHƯ PHẬT: BỐ THÍ ĐƯỢC COI LÀ NGUỒN HẠNH PHÚC V.V… LÀ CẦU THANG VÀ LÀ NGUỒN TRỢ LỰC CHO NHỮNG NGƯỜI NÊN GIỐNG NHƯ CHƯ THIÊN

–––––––––––––––––––––––––

… Những cư dân thành Ramma là các cận sự nam, nữ đã tổ chức buổi bố thí lớn dành cho Tăng Ðoàn các vị tỳ khưu đứng đầu là đức Phật Dipaṅkarā, kính lễ và kính bái ngài bằng những vòng hoa, dầu thơm v.v…

Khi ngài đã dùng bữa xong và rút tay ra khỏi bát của ngài, họ ngồi xuống gần ngài và nóng lòng muốn nghe lời chúc phúc của ngài về cuộc bố thí ngày hôm nay.

Sau đó đạo sư đã ban phước cho họ với những lời ngọt ngào chúng ta sắp sửa được nghe sau đây:

“Của bố thí được coi là nguồn hạnh phúc v.v… là cầu thang và là nguồn trợ lực cho những người nên giống như chư Thiên.

65

Của bố thí chính là nơi cư trú của một người, là niềm trợ giúp cho cả họ hàng và là dòng suối mát tuyệt vời nhất cho chúng sanh bị buồn sầu ám ảnh.

66

Của bố thí được ví như một chiếc tàu hiểu theo nghĩa chuyên chở chúng sanh thoát khỏi đau khổ; và của bố thí cũng được khen ngợi như là một thành phố, bằng cách gìn giữ chúng sanh khỏi mọi sợ hãi.

67

Và của bố thí lại được ví như là một con rắn hiểu theo nghĩa rất khó bị tấn công; của bố thí là cánh hoa sen vô tỳ vết khỏi tham lam v.v…

68

Trên đời này chẳng có sự trợ giúp nào dành cho một người nào cả ngoài của bố thí; chính vì thế hãy thực hiện việc bố thí theo chiều hướng tích cực.

69

Những của bố thí khôn ngoan chính là nguồn tái sanh nơi thiên đàng. Ai là người trên thế gian này. Đang say mê với hạnh phúc, lại chẳng phải là người đang say mê thực hiện bố thí đó sao?

70

Ai là người khi nghe thấy việc bố thí tạo chứng đắc nơi các chư Thiên, lại không thực hiện bố thí, bố thí là sợi dây ràng cột hạnh phúc, là niềm vui cho cõi lòng ta nhỉ?

71

Khi một người nào đó đang di chuyển đó đây lại thực hiện bố thí, người đó có thể tìm thấy niềm vui sướng trong một thời gian dài, được các tiên nữ bao quanh, nơi Nandana, là Nandana dành cho các vị chư Thiên.

72

Người bố thí tìm thấy phỉ lạc tột đỉnh; trên thế gian này người đó bước đi trong niềm kính trọng và người bố thí còn được hưởng tiếng thơm vô tận, và được tín cẩn.

73

Ðang khi thực hiện việc bố thí, người đó sẽ được phồn vinh và được nhiều của cải[4]sẽ được sống lâu; người đó cũng sẽ được một thân hình duyên dáng; được vui chơi đùa giỡn với các chư Thiên trên trời, được trú ngụ trong ngôi nhà vang tiếng nhạc công đờn hát.

74

Người bố thí có được tài sản mà kẻ trộm, kẻ thù, nhà vua, nước, lửa cũng không thể phân chia được; của bố thí người đó thực hiện thực sự sẽ xuất hiện nơi lãnh vực trí của chư Thinh văn, nơi lãnh vực Phật Ðộc Giác và lãnh vực Phật Toàn Giác”

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: CHÚ GIẢI LỊCH SỬ CHƯ PHẬT – Nguyên Tác: BUDDHAVAMSA

https://budsas.net/uni/u–kinh–phatsu/cgps03.htm

Bài viết liên quan

 • Cúng dường là gì, FB
 • Miếng ăn cuối cùng , Web Link
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì?, Web Link
 • Quả báu của phước thiện bố thí, Web Link
 • Hãy cúng dường chúng tăng, Web Link
 • bố thí ba la mật, Web Link
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Nguồn sanh phước, Web Link
 • Vun bồi bát thánh đạo dẫn đến chứng ngộ niết bàn thông qua dāna (từ thiện, bố thí, cúng dường, hiến tặng) như thế nào?, Web Link
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, FB
 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, FB
 • Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn?, Web Link
 • Bố thí vật thực mỗi sáng tại myanmar, Web Link
 • Khó có một đền ơn nào xứng đáng đối với những vị này – cúng dường lần 1 tới các vị mahanayaka 31/3/2022, Web Link
 • Cúng dường đến bậc đáng cúng dường, là phúc lành cao thượng – pūjā ca pūjanīyānaṃ, etaṃ maṅgalam’uttamaṃ: cúng dường lần 2 tới các vị đại sư mahanayaka 21/4/2022, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 , Web Link
 • Dāna: từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web Link
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, FB
 • sai khác giữa có bố thí và không bố thí?, Web Link
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, FB
 • Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, FB
 • Bố thí nơi nào cho quả lớn, cho lợi ích lớn, có rung cảm lớn?, Web Link
 • Cúng dường chúng tăng >>> tâm sẽ được định tín >>> lúc thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này cúng dường tại gia, làng thiphong, taunggyi, myanmar, 2/6/2022., Web Link
 • Hai lợi ích của việc bố thí trú xá là gì?, Web Link
 • Cúng dường cây trái – cúng dường trường cửu, Web Link
 • Lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi , Web Link
 • “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • Các pháp nào tác thành sakka – vị thiên chủ đế thích thống lãnh và trị vì “tam thập tam thiên giới”?, Web Link
 • xây chùa, tháp, dựng tượng phật có thuộc vào thí sự không?, Web Link
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì? nên như thế nào? , Web Link
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì ?, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, FB
 • Sanghadana – cúng dường tại gia tới tăng đoàn sangha – 21/11/2021 mandalay, Web Link
 • Tiền nhiều để làm gì, FB

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 16/11/2023