Chốt mốc xây dựng trú xá tại thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Taunggyi, Myanmar

CHỐT MỐC XÂY DỰNG TRÚ XÁ TẠI THIỀN VIỆN THARMANAYKYAW MAHAGANDHAYON TAUNGGYI, MYANMAR –––––––––––––––––––––––––––––– Hôm nay ngày 15/12/2023 Sumangala Bhikkhu

Đọc thêm

Khất thực hàng ngày 28/11/2023

KHẤT THỰC HÀNG NGÀY 28/11/2023 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225137316445417&id=1394710113&mibextid=Nif5oz –––––––––––––––––––––––––––––– Nắng sớm ban mai tỏa sáng, làm tan giá lạnh mùa đông trên

Đọc thêm

Bài 4.4 Có Bao Nhiêu Loại Bố Thí Dāna Theo Nhóm Bốn, Nhóm Năm❓[Bố Thí Pāramī (Ba–La–Mật]

Bài 4.4 CÓ BAO NHIÊU LOẠI BỐ THÍ DĀNA THEO NHÓM BỐN, NHÓM NĂM❓[BỐ THÍ PĀRAMĪ (BA–LA–MẬT] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224974418213063&id=1394710113&mibextid=Nif5oz https://archive.org/…/dhamma–in–photo–balamat44–20231027 ––––––––––––––––––––––––––––––

Đọc thêm

Bài 4.2.2 Cá nhân thí puggalika–dāna và tăng thí sanghika–dāna như thế nào❓[bố thí pāramī (ba–la–mật]

Bài 4.2.2 CÁ NHÂN THÍ PUGGALIKA–DĀNA VÀ TĂNG THÍ SANGHIKA–DĀNA NHƯ THẾ NÀO❓[BỐ THÍ PĀRAMĪ (BA–LA–MẬT] https://archive.org/details/dhamma-in-photo-balamat422-20231024 –––––––––––––––––––––––––––––– 🔸 Puggalika–dāna

Đọc thêm
Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app