Bốn lợi ích của dāna


DÀNA –2–

BỐN LỢI ÍCH CỦA DĀNA

Những lợi ích của dāna (bố, thí, cúng dường, hiến tặng) thấy được ngay bây giờ và tại đây ?

Trong bài kinh Sīhasenāpati, Đức Phật có đề cập đến bốn lợi ích của dāna chúng ta thấy được ngay bây giờ và tại đây (Bài kinh Sīhasenāpati, Aṅguttara Nikāya II, 33). Một lần, vị Đại tướng tên Sīha hỏi Đức Phật, có thể chỉ ra những lợi ích của dāna có thể trải nghiệm được ngay bây giờ và tại đây hay không.

Đức Phật trả lời điều này là có thể và chỉ ra bốn lợi ích:

Trở nên thân thiết và yêu mến bởi nhiều người,

Được kết giao với những bậc thánh nhân và chân nhân,

Danh tiếng tốt đẹp lan truyền,

Trở nên tự tin và không bối rối nơi hội họp.

Đức Phật bổ sung thêm rằng sự tái sinh vào cảnh giới tốt lành và hạnh phúc hơn là lợi ích có thể thấy được sau khi chết.

Được nghe như vậy, Sīha nói rằng ông không cần phải đặt niềm tin nơi Đức Phật thì mới tin vào bốn lợi ích thấy được ngay bây giờ và tại đây, vì chính ông đã tự biết những điều này. Ông nói, là một thí chủ hào phóng, ông đã thấy những kết quả này qua chính kinh nghiệm của bản thân mình.

Tuy nhiên, về lợi ích cuối cùng, ông đặt niềm tin nơi Đức Phật vì tự bản thân ông không thể biết được điều này.

Nguồn trích dẫn: Tharmanaykyaw Sayadaw, “Requiites of Freedom”

What are the benefits of dāna visible here and now?

In the Sīhasenāpati Sutta the Buddha mentioned four benefits of dāna that are visible here and now to us (Sīhasenāpati Sutta, Aṅguttara Nikāya II, 33). Once, the Chief Marshal named Sīha asked the Buddha whether it was possible to point out the benefits of dāna that can be experienced here and now.

The Buddha told him that it was possible and showed four benefits:

Becomes dear and likable to many people,

Gets the association of noble and good people,

Good reputation spreads

Become confident and unabashed in the assembly.

The Buddha added that arising in a good and happy realm after death was the benefit that can be visible in afterlife.

When this was said, Sīha said that there was no need for him to go by faith in the Buddha in order to believe about the four benefits visible here and now, for he knew these by himself. He said he was a liberal donor and he knew those results through his own experience.

However, as for the last benefit he would go by faith in the Buddha because he did not know by himself.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 19 tháng 6, 2014