Chỉ đường

CHỈ ĐƯỜNG

? PH:

Con xin lỗi vì phiền thầy, thầy ơi! Có cách nào để chuyển hoá người mê cờ bạc không thầy? Cha con rất tốt, nhưng nếu có bạn là ông nhậu và đánh bạc, bỏ một thời gian thì vẫn như cũ. Chúng con hết cách khuyên ông. Thầy cho con lời khuyên!

@:

Khuyên nhủ, chỉ đường làm lành, lánh dữ là trách nhiệm, là thiện nghiệp nên làm, là thiện nghiệp do ta tạo ra mang lại lợi ích cho bản thân và cho mọi người, còn nghe hay không nghe, làm theo hay không làm theo là duyên nghiệp của người đó.

Đức Phật cũng vậy, ngài chỉ là người chỉ đường, chúng sinh phải tự đi, không ai đi thay được. Con cố gắng làm cho tốt phận sự của mình, nhưng không thể bắt mọi sự chỉ theo ý mình được. Lý nhân quả và nghiệp báo công minh, công bằng, không thể nghĩ bàn, sẽ cất lên lời phán quyết xác đáng.

Nguyện cho con luôn được an ổn, thuận duyên trên con đường tiến tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB