Có bảy hạng người xuất gia

Photo: Lễ Thọ Giới Tỳ Khưu cho hai vị Sa-di Cambodia Tại Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangoon, Myanmar.

CÓ BẢY HẠNG NGƯỜI XUẤT GIA

 

“Có bảy hạng người xuất gia vì lý do khác nhau:

1. Có người xuất gia vì muốn trốn luật vua, phép nước.

2. Có người xuất gia vì để được thân cận giới quyền quý cao sang.

3. Có người xuất gia vì mong được quyền hành trong một ngôi chùa hay lãnh đạo Tăng lữ, đồ chúng.

4. Có người xuất gia vì thất nghiệp, muốn kiếm miếng cơm manh áo.

5. Có người xuất gia vì cô thế, cô thân, trốn kẻ thù nghịch.

6. Có người xuất gia vì mang công mắc nợ.

7. Có người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau, phiền não.”

 

Nguồn: Mi Tiên Vấn Ðáp – Milinda Panha. Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo). Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003.

Cứu cánh của Sa môn hạnh

Ghi chú

Người xuất gia chân chánh – người đệ tử đích thực của Đức Phật là người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau, phiền não.

Bài Viết Liên Quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
Bài viết trên Facebook, 8 tháng 3, 2015