Con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp

CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN SỰ ĐOẠN DIỆT CÁC NGHIỆP = BÁT THÁNH ĐẠO: ĐÂY LÀ NHỮNG GỐC CÂY, ĐÂY LÀ NHỮNG CĂN NHÀ TRỐNG, HÃY THIỀN TƯ [JHĀYATHA], CHỚ CÓ PHÓNG DẬT, CHỚ CÓ HỐI HẬN VỀ SAU

––––––––––––––––––––––––––––––

Một số hình ảnh vị thiền sinh – tỳ khưu Việt nam Dhamma Bodhi Bhikkhu tu tập Tâm (Định) và Tuệ theo hướng dẫn thực hành Minh sát Tứ niệm xứ của Ngài Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Taungyi, Myanmar, 5/2023.

––––––––––––––––––––––––––––––

Thời khóa biểu

––––––––––––––––––––––––––––––

3h30: Vệ sinh cá nhân – Thiền hành

4h00 – 5h00: Thiền tọa

5h00 – 5h30: Tụng kinh hộ trì, ân đức Tam bảo, rải tâm từ, quán tưởng tứ vật dụng, phát nguyện.

5h30 – 6h00: Thọ thực sáng

6h15 – 8h00: Khất thực trong làng Ta khô mu

8h00 – 9h00: Vệ sinh tắm giặt

9h00 – 10h00: Thiền tọa

10h30 – 12h00: Thọ thực trưa, nghỉ trong chánh niệm

12h00 – 13h00: Thiền tọa

13h00 – 14h00: Thiền hành

14h00 – 15h00: Thiền tọa

15h00 – 15h30: Thiền hành

15h30 – 17h00: Trình Pháp, nghe Pháp thoại trực tiếp, sám hối, tha thứ, rải tâm từ, cúng dường năm ân đức, phát nguyện, hồi hướng công đức cùng Thiền Sư

17h00 – 18h00: Nghỉ trong chánh niệm

18h00 – 19h00: Nghe Pháp thoại ghi âm của các Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, U Pandita Sayadaw, U Silananda Sayadaw…

19h00 – 20h00: Thiền hành

20h00 – 20h45: Thiền tọa

20h45 – 21h00: Tụng kinh buổi tối

21h00 – 3h30: Nghỉ tối.

Ghi chú:

Mọi thiền sinh có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần bình thường và có tinh thần chấp hành nội qui, kỷ luật, thời gian biểu, để có thể thực hành thiền Minh Sát tích cực hàng ngày từ 3h30 sáng tới 9h00 tối (trừ giờ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, ăn trưa, uống nước buổi chiều) và ngày thọ thực 2 bữa sáng + trưa, không ăn chiều tối (giữ 8 giới) đều được tiếp nhận và tạo điều kiện tu tập tối thiểu 1 tuần, tối đa 2 năm (trường hợp đặc biệt sẽ xét riêng cụ thể theo hoàn cảnh để có thể tu tập lâu dài), sau khi đã gửi Đăng ký, và nhận được thông báo chấp nhận của Thiền viện theo nội dung được công bố tại bài viết này:

🔸 Thông tin về Đăng ký tu tập thực hành Minh sát Tứ niệm xứ tại Thiền Viện Ta–ma–nê–chô, Yangon, Miến Điện – Tharmanaykyaw Mahagandayon Monastery

––––––––––––––––––––––––––––––

Chánh kinh: Định Tu Tập

––––––––––––––––––––––––––––––

⑴ thế nào là ‘định samādhi’,

⑵ thế nào là ‘định tướng samādhinimittā’,

⑶ thế nào là ‘định tư cụ samādhiparikkhārā’ [điều kiện tiên quyết],

⑷ thế nào là ‘định tu tập samādhibhāvanā’?

– Này hiền giả Visākha,

⑴ ‘Nhất Tâm cittassa ekaggatā’ là định;

⑵ ‘Bốn Niệm Xứ cattāro satipaṭṭhānā’ là định tướng;

⑶ ‘Bốn Tinh cần cattāro sammappadhānā’ là định tư cụ [điều kiện tiên quyết];

⑷ ‘Sự luyện tập āsevanā’, ‘sự tu tập bhāvanā’, ‘sự tái tu tập bahulīkammaṃ’ của những pháp ấy là ‘định tu tập samādhibhāvanā’ ở đây vậy.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Trung bộ kinh – 44. Tiểu kinh Phương quảng

––––––––––––––––––––––––––––––

Chánh kinh: Con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp

––––––––––––––––––––––––––––––

—Này các Tỷ–kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng.

🔸 Này các Tỷ–kheo, thế nào là nghiệp cũ?

Mắt, này các Tỷ–kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai … Mũi … Lưỡi … Thân … Ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ.

Các Tỷ–kheo, đây được gọi là nghiệp cũ.

🔸 Và này các Tỷ–kheo, thế nào là nghiệp mới?

Này các Tỷ–kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay với ý.

Này các Tỷ–kheo, đây được gọi là nghiệp mới.

🔸 Và này các Tỷ–kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt?

Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát.

Này các Tỷ–kheo, đây được gọi là nghiệp đoạn diệt.

🔸 Và này các Tỷ–kheo, THẾ NÀO LÀ CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN NGHIỆP ĐOẠN DIỆT?

Ðây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

Này các Tỷ–kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, Ta đã giảng cho các Ông nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt.

🔹 Này các Tỷ–kheo, phàm những gì bậc Ðạo Sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy Ta đã làm cho các Ông, vì lòng thương tưởng các Ông. Này các Tỷ–kheo, ĐÂY LÀ NHỮNG GỐC CÂY, ĐÂY LÀ NHỮNG CĂN NHÀ TRỐNG. HÃY THIỀN TƯ [JHĀYATHA], CHỚ CÓ PHÓNG DẬT, CHỚ CÓ HỐI HẬN VỀ SAU. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.

[Yaṁ kho, bhikkhave, satthārā karaṇīyaṁ sāvakānaṁ hitesinā anukampakena anukampaṁ upādāya, kataṁ vo taṁ mayā. Etāni, bhikkhave, rukkhamūlāni, etāni suññāgārāni. Jhāyatha, bhikkhave, mā pamādattha; mā pacchāvippaṭisārino ahuvattha. Ayaṁ vo amhākaṁ anusāsanī”ti.]

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: SN 35.146 Kammanirodhasutta – Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ – V: Mới Và Cũ – 35.146. Nghiệp

Bài viết liên quan

Đây là con đường độc nhất dẫn đến Niết Bàn, Web

THỰC HÀNH THIỀN MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ Theo Phương Pháp Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw – Pháp thoại by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – 3/2023 – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Yangon, Myanmar

https://archive.org

https://m.facebook

🍀 PHÁP THOẠI 3/2023 CHỈ DẪN THỰC HÀNH THIỀN MINH SÁT: Món quà Pháp bảo (Audio) – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Yangon Myanmar

🔸🔸 mp3 trên archive.org. Archive

🔸🔸 facebook. Web Link

🔸🔸 youtube. Youtube

Món qùa pháp bảo (audio)

Các bài pháp thoại tại Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar 5/2019 by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web Link

Thiền minh sát – lý thuyết và thực hành, Youtube

🍀🍀 các khóa thiền minh sát tứ niệm xứ tại vn, Web Link

🍀🍀 website: ehipassiko – đến để thấy, Web Link

🍀🍀 mục lục các bài viết

Sumangala bhikkhu viên phúc, Web Link

🍀🍀 các khóa thiền minh sát tứ niệm xứ tại vn, Web Link

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 19/5/2023