Cúng dường 30/5/2023

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāma!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

––––––––––––––––––––––––––––––

Kappiya Hộ tăng Diệu Thiện đã nhận được cúng dường trong sạch và cao quí của quý đạo hữu và sẽ liên lạc để chuyển sang Myanmar trực tiếp tới Quản lý Hộ Tăng Thiền viện trong đợt tới cùng cúng dường của các thí chủ khác để công đức phước thiện này được thành tựu viên mãn sớm nhất khi có thể trong những ngày tới.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý thí chủ, cùng mọi người trong gia đình mình, nguyện cho tất cả mọi người được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

From Kappiya hộ tăng tại SG Diệu Thiện:

Kính thưa Sư! Con đã nhận được tịnh tài từ Gđ Thí chủ xin dâng cúng dường đến Thiền Viện như sau ah: 20–30/05/2023.

–Gđ Bé Khoa Nam

(Fb Thợ Hồ Bình Dương)

300.000đ (Thiền Viện)

300.000đ (Chùa khó khăn)

400.000đ (Xây dựng)

–Gđ Lê Sang Cần Thơ

(Fb Sangsieutoc Le)

2.000.000đ (Xây dựng)

–Gđ Châu và Hải Thanh

(Fb Nguyễn Minh Châu)

1.000.000đ (Thiền Viện)

–Đoàn Thị Bích Hằng–Vân Anh–Trọng Ân–Lê An

500.000đ (Thiền Viện)

500.000đ (Chùa khó khăn)

500.000đ (Xây dựng)

–Nhóm Pháp Đạo

(Fb Anh Danh)

2.800.000đ (Trai tăng tháng 7)

Sadhu!!!🌸🌼🌺🙏🙏🙏

+27

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc is with Hoang Phuong Dung and 3 others.

30 May 2022

Lành thay sự bố thí!

– Lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ Việt Nam cúng dường Liêu cốc và cúng dường Vườn cây trái bơ avocado tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222105742777970&id=1394710113

#BốThí #CúngDường #TVTaungyi

––––––––––––––––––––––––––––––

Hôm nay 30/5/2022, tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi đã hoàn tất việc lập và gắn hai tấm bảng Phương danh các thí chủ Việt Nam:

❶ Cúng dường 6 liêu cốc tre nứa tạm trú trước khi hoàn thành các tăng xá và trú xá cố định bằng gạch:

Six bamboo houses are donated by Vietnamese donors – 5/2022:

Gđ Trần Hoàng Hải, Gđ Tran Van Phuong, Nguyễn Hà, Gđ Xuân Quỳnh, Ashin SiriDhamma, Gđ Diệu Danh, Lê Sang Cần Thơ, Gđ Sương Lê Sydney, Puññacāra Phước Hạnh, Đỗ Thị Lệ, Minh Vân, Hoàng Văn Nghệ, Gđ Mai Trần, Gđ Phuong Dang, Group Thực Hành Vipassana Việt Nam.

❷ Cúng dường vườn cây trái bơ avocado và một số loại cây trái khác:

Vietnamese “Avocado Garden” donors – 5/2022

Gđ Xuân Quỳnh, Gđ Lê Thị Thu, Gđ Nguyễn Thanh Thủy, Gđ Tran Van Phuong, Gđ Trương Ngọc Trình, Gđ Lê Sang Cần Thơ, Gđ Phuong Dang, Gđ Tiến Bộ, Gđ Nguyễn Phương Anh, Gđ Chí Thiện, Gđ Hà Vĩnh Duy, Vc Ngọc Hân–Bé Lavie–Bà ngoại Lavie, Gđ Minh Vân, Gđ Trần Duy Thức, Gđ Mai Văn Hùng, Gđ Trần Hoàng Hải, Gđ Nguyễn Tiến Thông, Gđ Công Tằng Hoa, Gđ Nguyễn Quảng Nghĩa, Gđ Huỳnh Phương Dung, Gđ Nguyễn Thị Tâm Mỹ, Gđ Diệu Danh.

🍀 Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý thí chủ, cùng mọi người trong gia đình mình, nguyện cho tất cả mọi người được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Ghi chú:

Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi đang xây dựng để trở thành Thiền viện quốc tế mới, nhỏ bé, khiêm tốn, (có chữ Quốc tế là vì tại đây người nước ngoài biết tiếng Anh, hoặc người Việt không biết ngoại ngữ, có thể đến tu tập Thiền giải thoát) cho số lượng khoảng mươi, mười năm các thiền sinh thực hành chuyên sâu Thiền Minh Sát Niệm Xứ Vipassnā Satipaṭṭhānā theo Truyền thừa Ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw tại Pong–shwe–pin village, Taunggyi City (Taunggyi là thủ phủ bang Shan – the Capital of Shan State, Myanmar) – cách Yangon khoảng 650km về phía Bắc, ở độ cao 1436m trên mực nước biển, nơi đây là miền núi cao nguyên có khí hậu ôn hòa mát mẻ, trong sạch, người các dân tộc hiền lành chất phác, thành tín nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH: LÀNH THAY SỰ BỐ THÍ

––––––––––––––––––––––––––––––

Ở Sāvatthi. Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.

Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:

Lành thay sự bố thí!

Kính thưa bậc Tôn giả.

Vì xan tham, phóng dật,

Như vậy không bố thí,

Ai ước mong công đức,

Có trí nên bố thí.

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:

Lành thay sự bố thí,

Kính thưa bậc Tôn giả!

Nhưng thật tốt lành thay,

Bố thí trong thiếu thốn!

Kẻ ít, vui san sẻ,

Kẻ nhiều khó, đem cho,

Bố thí từ kẻ khó,

Ðong được ngàn đồng vàng.

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:

Lành thay sự bố thí,

Kính thưa bậc Tôn giả!

Nhưng thật tốt lành thay,

Bố thí trong thiếu thốn!

Lành thay sự bố thí,

Phát xuất từ lòng tin.

Bố thí và đánh nhau,

Ðược nói là bằng nhau,

Một số ít kẻ lành,

Thắng xa số đông người.

Ví dầu cho có ít,

Nhưng cho với lòng tin,

Do vậy được an lạc,

Vì lợi ích cho người.

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:

Lành thay sự bố thí,

Kính thưa bậc Tôn giả!

Nhưng thật tốt lành thay,

Bố thí trong thiếu thốn!

Lành thay sự bố thí,

Phát xuất từ lòng tin!

Lành thay sự bố thí,

Với tài sản hợp pháp!

Ai là người bố thí,

Với tàn sản hợp pháp,

Do nỗ lực tinh tấn,

Nhờ vậy thâu hoạch được;

Vị ấy vượt dòng suối,

Thần chết Dạ–ma giới,

Sau khi chết được sanh,

Chỗ trú xứ chư Thiên.

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:

Lành thay sự bố thí,

Kính thưa bậc Tôn giả!

Nhưng thật tốt lành thay,

Bố thí trong thiếu thốn!

Lành thay sự bố thí,

Phát xuất từ lòng tin!

Lành thay sự bố thí,

Với tài sản hợp pháp!

Lành thay sự bố thí,

Có suy tư sáng suốt!

Bố thí có suy tư,

Bậc Thiện Thệ tán thán.

Bố thí cho những vị,

Ðáng kính trọng ở đời,

Bố thí những vị ấy,

Ðược hưởng quả phước lớn,

Như hạt giống tốt đẹp,

Gieo vào ruộng tốt lành.

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:

Lành thay sự bố thí,

Kính thưa bậc Tôn giả!

Nhưng thật tốt lành thay,

Bố thí trong thiếu thốn!

Lành thay sự bố thí,

Phát xuất từ lòng tin!

Lành thay sự bố thí,

Với tài sản hợp pháp!

Lành thay sự bố thí,

Có suy tư sáng suốt!

Lành thay sự tự chế,

Ðối với các chúng sanh!

Giữa chúng sanh hữu tình,

Ai sống không làm hại,

Sợ người khác chỉ trích,

Không làm ác, bất thiện,

Họ khen kẻ nhút nhát,

Nhưng chỉ trích người hùng,

Chính sợ bị chỉ trích,

Người lành không làm ác.

Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn:

—Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, lời nói ai được tốt lành?

—Về vấn đề này, tất cả các Ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy hãy nghe lời của Ta:

Bố thí với lòng tin,

Ðược tán thán nhiều mặt,

Có pháp hơn bố thí,

Pháp ấy là Pháp cú.

Từ xưa, từ xa xưa,

Người lành, người chơn thiện,

Với trí tuệ sáng suốt,

Ðạt đến cảnh Niết–bàn.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ Kinh – Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên – IV: Phẩm Quần Tiên – 1.33. Lành Thay

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29/5/2023