Để chứng đạt Nibbāna (Niết-bàn) cần thực hành thiền Vipassanā

ĐỂ CHỨNG ĐẠT NIBBĀNA (NIẾT-BÀN) CẦN THỰC HÀNH THIỀN VIPASSANĀ
 

Để chứng đạt Nibbāna (Niết–bàn) cần thực hành thiền vipassanā. Một người không thể chứng đạt Nibbāna chỉ nhờ vào dāna (bố thí, cúng dường, hiến tặng). Tuy nhiên, công đức (kusala) có được nhờ hành động dāna sẽ tạo nên những điều kiện thích hợp và hỗ trợ cho việc thực hành thiền vipassanā và việc chứng đạt Nibbāna.

In order to attain Nibbāna, it is necessary to practice vipassanā. One cannot attain Nibbāna through dāna alone. However, the merit (kusala) gained by doing dāna creates suitable and supportive conditions for the practice of vipassanā and attainment of Nibbāna.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB