Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp, là những điều gì

ĐỨC PHẬT ĐÃ THUYẾT GIẢNG GIÁO PHÁP, LÀ NHỮNG ĐIỀU GÌ

Thứ lớp theo đó Đức Phật đã thuyết giảng Giáo Pháp, là những điều gì?

– Này thanh niên Yasa, hãy đến và ngồi xuống. Ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho ngươi.
Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến người thanh niên Yasa đang ngồi một bên. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về Bố thí, bài thuyết về Giới cấm, bài thuyết về Cõi trời, Sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, Sự lợi ích của việc xuất ly.

Khi đức Thế Tôn biết được tâm của người thanh niên Yasa đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người thanh niên Yasa: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.”

What is the Buddha’s gradual teaching?

The Gracious One said this to the young man Yasa: “Come, Yasa, sit down and I will teach Dhamma to you.” To the young man Yasa, sitting at one side, the Gracious One spoke about the gradual teaching, that is to say: talk about giving, talk about virtue, talk about heaven, the danger, degradation, and defilement of sensual desires, and the advantages of renunciation, (these) he explained.

When the Gracious One knew that the young man Yasa had a ready mind, a pliable mind, an open mind, an uplifted mind, a confident mind, he explained to him the Dhamma teaching the Awakened Ones have discovered themselves: Suffering, Origination, Cessation, Path. Just as it is known that a clean cloth without a stain will take the dye well, just so to the young man Yasa on that very seat, the dust-free, stainless Vision-of-the-Dhamma arose: “Whatever has the nature of arising, all that has the nature of ceasing.”

Nguồn trích dẫn: Tạng Luật, Đại Phẩm Mahāvagga – Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch.Vinaya Pitaka, Mahavagga, Mahakhandhaka. Translated by Anandajoti Bhikkhu

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 1 tháng 9, 2014