Giấy Mời Đại Lễ Kathina 2018

Hôm qua và hôm nay, Giấy Mời tham dự Đại lễ Kathina, tổ chức vào lúc 8h sáng Chủ nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018, của các Đại thí chủ Việt nam – Lý & Tú và gia đình, đồng cùng Đại thí chủ Myanmar và gia đình đã được gửi tận tay các khách mời là các người dân làng hàng ngày cúng dường vật thực, vật dụng tới chư vị tỳ khưu, sa di, tu nữ, thiền sinh tại Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar.

Nguyện cho Đại lễ Kathina 2018 được thành tựu viên mãn, mang lại quả báu Kathina cho cả hai bên là chư Tỳ Khưu và các thí chủ.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Chương trình:

– 8h00: Phân phát từ thiện 500 phần thức ăn dành cho người nghèo khó từ các làng xung quanh thiền viện.

– 9h00: Khai mạc – Thọ trì tam qui ngũ giới – Tác bạch cúng dường Y Kathina tới Sangha. – Cúng dường Y Kathina của các Đại thí chủ. – Cúng dường y, áo, vật dụng nhân dịp Lễ Kathina của các thí chủ khác tới Sangha. – Pháp thoại.

– 10h30: Thọ thực dành cho chư tăng, nữ tu, thiền sinh và tất cả các khách mời.

– 12h00: Kết thúc Đại lễ.

– Sangha (Tăng đoàn) làm tăng sự thành tựu Kathina tại nhà Sima (Yết ma), sau đó trải rộng ân đức Kathina khắp thiền viện, tất cả các tỳ khưu đã viên mãn kỳ an cư mùa mưa tại Thiền viện sẽ có được 5 quả báu Kathina suốt trong năm tháng tiếp sau, bao gồm:

1- Khi được thỉnh mời, vị Tỳ-khưu ấy có thể ra khỏi chùa, mà không báo vị Tỳ-khưu khác biết (anāmantacāro).

2- Vị Tỳ-khưu ấy không giữ gìn đủ tam y (asamādānacāro).

3- Vị Tỳ-khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm (4 vị Tỳ-khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực ấy (gaṇabhojanaṃ).

4- Vị Tỳ-khưu thọ nhận y dư ngoài taṃ y và cất giữ quá 10 đêm (yāvadatthacīvaraṃ).

5- Y phát sinh nơi nào, Tỳ-khưu được phép thọ nhận nơi ấy (yo ca tattha cīvaruppādo so nesaṃ bhavissati).

Quả báu của việc dâng y kaṭhina đối với các thí chủ:

Quả báu của lễ dâng y kaṭhina đặc biệt hơn tất cả mọi quả báu của phước thiện bố thí khác, là vì lễ dâng y kaṭhina được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch.

Hơn thế nữa, cúng dường y kaṭhina là cúng dường đến tăng – sangha, chứ không phải cá nhân thí nên quả báu cũng rất thù thắng hơn bố thí khác.

Lễ dâng y kaṭhina có tính chất đặc biệt hơn tất cả phước thiện bố thí khác đó là: cơ hội tốt để thí chủ tạo được phước duyên sâu sắc nhất trong Phật giáo.

Chính do nhờ phước duyên này hỗ trợ cho thí chủ dễ phát sinh đức tin nơi Tam Bảo; khi gặp đức Phật, nếu hậu thân của thí chủ muốn xuất gia trở thành Tỳ-khưu, đức Phật cho phép xuất gia Tỳ-khưu theo cách gọi: “Ehi Bhikkhu! – Con hãy lại đây! Con trở thành Tỳ-khưu theo ý nguyện…”Ngay khi đức Phật truyền dạy dứt câu, vị ấy trở thành Tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng đó là y 2 lớp, y vai trái, y nội, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chỉ và đồ lọc; những thứ ấy được thành tựu do phước thần thông của vị ấy, vị tân Tỳ-khưu liền có Tăng tướng trang nghiêm, lục căn thanh tịnh như một vị Đại đức có 60 tuổi hạ.

Các phước báu vô lượng đối với thí chủ cúng dường Y Kathina tới Sangha xin xem tiếp trong phần bình luận bên dưới bài viết này.

Yesterday and today, Invitation to attend the Kathina Celebration, held at 8 am on Sunday, October 28, 2018, of the great Vietnamese donors – Ly & Tu and family, great Myanmar co-donors and family was handed over to the guests – the villagers who daily offer foods, necessary items to the monks, novices, nuns, yogis at the monastery Tharmanaykyaw, Yangon, Myanmar.

May the Kathina 2018 Celebration be perfectly fulfilled, bring Kathina benefits to both the Bhikkhus and the donors.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Bài Viết Liên Quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB