Hãy tinh tấn, chớ có dễ duôi phóng dật

Photo: Ảnh chụp cùng sư Kovinda hôm tiễn sư ra sống độc cư nơi rừng hoang vắng, xung quanh không một bóng người, cách xa nơi dân ở, tối đến chẳng điện đóm, lạnh lẽo, cô đơn, ốm đau chẳng thể gọi ai, hàng ngày quốc bộ mấy tiếng khất thực ăn ngày một bữa: Mặt đối mặt với các khó khăn thử thách đến từ bên ngoài, đến từ bên trong để thành tựu chứng ngộ Niết Bàn theo lời giáo huấn của Đức Phật – Từ nay (3/12/2017) Tỳ Khưu Kovinda Bhikkhu (4 hạ) sẽ bắt đầu cuộc sống độc cư trong rừng trong chiếc chòi lán tre mới được các vị hộ tăng dựng lên này. Hãy cố gắng tinh tấn, chớ có dễ duôi thất niệm. Nguyện cho đạo hữu sớm chứng ngộ Niết Bàn.

“Appamādena sampādetha!”

“Hãy tinh tấn, chớ có dễ duôi phóng dật!”

Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “handa dāni, bhikkhave, āmantayāmi vo, vayadhammā saṅkhārā appamādena sampādethā”ti. Ayaṃ tathāgatassa pacchimā vācā.

Và Thế Tôn nói với các Tỷ–kheo:

– Này các Tỷ–kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: “Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có dễ duôi phóng dật”.

Ðó là lời cuối cùng của Như Lai.

(Đại kinh Bát Niết Bàn).And the Blessed One addressed the bhikkhus, saying: “Behold now, bhikkhus, I exhort you: All compounded things are subject to vanish. Strive with earnestness!”.

These were the last words of the Blessed One.

Và trong những bài giáo huấn trong suốt 45 năm hoằng dương Chánh pháp, Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần:

“Này các Tỷ–kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền Định (Jhāna). Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.”

“Over there are the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhana. Don’t be heedless. Don’t later fall into regret. This is our message to you all.”

Face to face with obstacles and challenges from outside and from inside to accomplish Buddha’s teachings leading to Nibbana: From now 3/12/2017, Kovinda Bhikkhu (4 vassa) will start living alone in forest in this newly bamboo hut built by local devotee.

Try your best, don’t be needless. May you soon attain Nibbana.

 

Bài Viết Liên Quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB