Làm những điều tốt đẹp nhất, lợi ích nhất khi có cơ hội làm người

Làm những điều tốt đẹp nhất, lợi ích nhất khi có cơ hội làm người, khi có cơ hội gặp chánh pháp Như Lai còn tỏa sáng trên thế gian là gì❓

––––––––––––––––––––––––––––––

Xuất gia Sadi (samanera) từ nhỏ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada là điều mà rất nhiều các em bé, thiếu nhi đã có được cơ hội vô cùng quí báu trên đất nước Myanmar, nơi mà Đạo Phật Nguyên thủy Theravada là Quốc Giáo.

Trong thời gian hai tuần lễ, tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar, bắt đầu từ ngày 31/7/2020, 6 thiếu niên tuổi từ 8 đến 12… sẽ làm quen với Văn hóa Phật giáo Nguyên thủy Theravada, sống đời sống của một vị xuất gia Sadi gieo duyên, một trong những bước chuẩn bị quan trọng, tốt đẹp nhất cho đời sống tương lai sau này như một cư sĩ tại gia, hoặc như một vị tỳ khưu sau này khi tròn đủ 20 tuổi cùng sự chín muồi của các các duyên lành, phước báu.

Từ bỏ chạy, nhảy, vui, đùa,… của cuộc sống tại gia thoải mái, tùy thích, các chú tiểu Sadi này sẽ học văn hóa cuộc sống tự chủ, thiểu dục tri túc, kỷ luật nghiêm mật: học dậy sớm từ 4h sáng thay cho ngủ nướng tới tận 6–7h sáng; học đi lại từ tốn thay cho chạy loạn tứ phương; học cách vâng lời tuân thủ theo nội qui thay cho mè nheo, nhũng nhẽo; học cách nói năng thưa gửi lễ phép thay cho tùy tiện vô phép; học cách nhường nhịn giúp đỡ lẫn nhau thay cho tranh giành, đấu đá; học cách ngày ăn vừa đủ hai bữa sáng, trưa, không ăn buổi chiều tối thay cho việc thích gì ăn nấy bất kể thời gian; học cách tự vấn y trang nghiêm thay cho quần áo lôi thôi lếch thếch; học cách xếp dép ngay ngắn thay cho bừa bãi tùy tiện; học cách đảnh lễ Tam Bảo Phật Pháp Tăng tôn kính thay cho vô lễ hỗn hào; học cách chánh niệm tỉnh giác thay cho thất niệm, ngu ngơ; học cách thu thúc 6 giác quan thay cho buông lung, phóng dật; học thuộc lòng những lời Phật dạy thay cho việc nghe, xem những điều phù phiếm, vô ích hoặc có hại; học và thọ trì 10 giới luật sadi, tác ý tránh xa các ác pháp, các bất thiện pháp là ① sát sinh, ② trộm cắp, ③ hành dâm, ④ nói dối, ⑤ uống rượu bia và các chất say, ⑥ ăn phi thời sau buổi trưa, ⑦ đàn hát ca múa nhạc, ⑧ trang điểm, ⑨ nằm ngồi nơi quá cao và sang đẹp, ⑩ thọ lãnh, cất giữ hoặc bảo kẻ khác thọ lãnh, cất giữ và sử dụng vàng bạc, châu báu, tiền bạc – tức tạo các thiện nghiệp dẫn đến an vui và hạnh phúc ngay trong kiếp sống này và tạo duyên lành tái sinh cảnh giới tốt lành, thiện thú cõi người và cõi trời, thay cho việc tác ác, tạo bất thiện nghiệp là những nhân duyên dẫn thẳng xuống bốn đọa xứ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỉ, atula; học ngồi thiền vun bồi dần từng bước khả năng tập trung tâm để có trí tuệ thấy như thật bản chất các pháp trong thế gian là vô thường khổ vô ngã dẫn đến nhàm chán, ly tham, đoạn tận mọi lậu hoặc, chấm dứt luân hồi sinh tử, chứng ngộ Niết bàn, thay cho tâm tán loạn, tham đắm và chấp thủ trong dục lạc dẫn đến mọi loại khổ đau phiền não trong luân hồi sinh tử bất tận … … v. v……

Thời gian xuất gia gieo duyên tuy ngắn ngủi, nhưng đây chính là khoảng thời gian quí báu nhất, là cơ hội quí báu nhất để làm những điều tốt đẹp nhất, lợi ích nhất mỗi khi một chúng sinh có được cơ hội hy hữu làm người, có được cơ hội hy hữu gặp chánh pháp Như Lai còn tỏa sáng trên thế gian.

Nguyện cho thật nhiều chúng sinh nắm bắt và tận dụng được những cơ hội quí hiếm này. Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

Bài viết liên quan

 • Xuất gia gieo duyên, Web, FB
 • Đạt tới cái khó đạt tới, Web, FB
 • Mười pháp mà bậc xuất gia phải quán tưởng thường xuyên, Web, FB
 • Như thế nào là tỳ khưu giới hạnh đầy đủ, Web, FB
 • Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube
 • Khóa tu thực tập văn hóa phật giáo nguyên thủy 2013 , Web Link
 • Tết Myanmar – lễ hội té nước – xuất gia gieo duyên 2014
 • Fb Ashin Ratanadipa. Web Link
 • Thingyan 2016, tharmanaykyaw monastery, Web Link
 • Lễ qui y & truyền 10 sa di giới cho các vị xuất gia gieo duyên tại khóa tu lễ té nước đón năm mới 2017, Web Link
 • Khóa tu nhân dịp lễ hội nước 2017, Web Link, Web Link
 • “ăn tết” & “chơi tết” hay “tu tết”?, Web Link
 • Khất thực: truyền thống văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada 2018, Web Link
 • Tết “tu” tại miến điện – 2019, Web Link
 • Tết “thiền” tại miến điện – 2019, Web Link
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Vì sao xuất gia, Web, FB
 • Đức Phật đã có suy nghĩ gì trước khi xuất gia?, Web, FB
 • Ai là bhikkhu – tỳ khưu, Web, FB
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 2/8/2023