Lễ phát nguyện an cư 3 tháng mùa mưa tại tu viện

LỄ PHÁT NGUYỆN AN CƯ 3 THÁNG MÙA MƯA TẠI TU VIỆN

2016 Vassa Entry Ceremony at Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery,
Yangon, Myanmar.Lễ Phát Nguyện An cư 3 tháng mùa mưa tại Tu viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar 20/7/2016.Nguyện cầu cho Chư Tăng ở khắp mọi nơi trên trái đất này thành tựu viên mãn kỳ An Cư Mùa Mưa 2016 như ý nguyện với sự gia trì, hộ độ toàn hảo của Chư Thiên cùng toàn thể các Thiện Nam, Tín nữ.

May all monks and novices – all Sangha everywhere in this world, successfully achieve all their highest goals in 2016 Vassa (3 months of raining season) with perfect supports from all deities, donors and volunteers.

Nhân dịp buổi lễ phát nguyện an cư các thiền sinh Việt nam tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Yangon đã phát tâm trong sạch cúng dường thịnh tài, thức ăn, y và khăn choàng cho chư tăng và sadi, cũng như y áo tới các cô nữ tu Nam tông và khăn choàng cho các sư cô Bắc tông. Cũng nhân dịp này cô Sann Thapaya Htun, người hộ độ cho Sư tại Myanmar, đã cúng dường tới chư Tăng 32 bộ gối, chăn, màn cho khu nhà mới của chư tăng vừa mới được hoàn thành.

Nguyện cho công đức cúng dường của các thí chủ cúng dường mang lại phước báu vô lượng tới các thí chủ ngay trong kiếp sống này, trong các kiếp sống tiếp theo, và tạo duyên lành chứng ngộ Đạo Quả trong ngày vị lai.
Lành thay! Lành thay! Lành thay!On occasion of 2016 Vassa Entry Ceremony at Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, Vietnamese yogis offered food, robe and shawl to all monks, novices and nuns. Also Myanmar devotee Sannthapyay Htun offered to sangha 32 sets of pillow, blanket and mosquito net for newly finished sangha building.
May these good deeds of offering bring to all donnors uncountable blessings in this very life, in following lives, and create suitable conditions to atain Nibbana in near future.
Sadhu! Sadh! Sadhu!

Bài Viết Liên Quan

 • Xin Được Tùy Hỷ Công Đức Bố Thí Cúng Dường Hộ Độ Tam Bảo Này Cùng Quý Đạo Hữu!, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB