Lợi đắc – cung kính – danh vọng mang lại khổ lụy gì

Ảnh minh họa tải về từ Internet

LỢI ĐẮC – CUNG KÍNH – DANH VỌNG MANG LẠI KHỔ LỤY GÌ

Trông người xét lại mình, cám dỗ và hiểm họa ẩn náu mọi nơi, mọi lúc. Gắng tinh tấn tự bảo vệ và tự cứu lấy mình. Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!

Lợi Đắc – Cung Kính – Danh Vọng mang lại Khổ Lụy gì cho các Tỳ–kheo

– Khổ lụy, này các Tỷ–kheo, là các lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng aan ổn, khỏi các khổ ách.

3) Ví như, này các Tỷ–kheo, một người câu cá quăng một lưỡi câu ngắn có mồi thịt vào trong một hồ nước sâu, và một con cá có mắt thấy mồi thịt nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các Tỷ–kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị người câu cá muốn làm gì thì làm.

4) Người câu cá, này các Tỷ–kheo, chỉ cho ma, lưỡi câu, này các Tỷ–kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng.

5) Tỷ–kheo nào, này các Tỷ–kheo, thọ hưởng, ái luyến lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, Tỷ–kheo ấy, này các Tỷ–kheo, được gọi là Tỷ–kheo đã nuốt lưỡi câu của ác ma, bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm.

6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ–kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

7) Do vậy, này các Tỷ–kheo, các Ông phải học tập như sau: “Ðối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú”.

8) Như vậy, này các Tỷ–kheo, các Ông cần phải học tập.

The hook

Dire, brethren, are gains, favours, and flattery,a bitter, harsh obstacle in the way of arriving at uttermost safety.

If a fisherman were to cast a flesh–baited hook into a deep pool and a fish with an eye to flesh should swallow it.

Verily, brethren, that fish swallowing the fisherman’s hook falls into misfortune,

falls into disaster, is treated according to the fisherman’s good pleasure.

‘Fisherman’ — this, brethren, means Māra, the evil one. ‘Hook’ — this, brethren, means gains, Whourss, and flattery. Wherefore, brethren, thus should ye train yourselves: — When gains, favours, and flattery come to us, we will put them aside, nor when they come shall they take lasting hold on our hearts.’

From http://obo.genaud.net

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Tập II – Thiên Nhân Duyên, [17] Chương VI – Tương Ưng Lợi Ðắc Cung Kính, I. Phẩm Thứ Nhất, II. Lưỡi Câu (S.ii,226)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29 tháng 9, 2014