Mandalay 30/3/2023

Mandalay 30/3/2023

––––––––––––––––––––––––––––––

30/3/2023 – Sau buổi cúng dường tới Tăng đoàn 900 vị và tới 5 vị Đại trưởng lão Mahanayaka Sayadaw của Tu viện Amarapura Mahagandhayon tại Mandalay, Myanmar 30/3/2023, quý đạo hữu thiền sinh Việt nam khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ tích cực 6/3 – 26/3/2023, đến từ Cộng hòa Séc, Alois Tran và Tham Vu Thi đã thăm viếng ⑴ Cầu U Pein; ⑵ Mahamuni – Tượng Phật cổ nhất;… các địa danh nổi tiếng nhất của Mandalay.

⑴ Cầu U Pein

Ngay gần Tu viện Mahagandhayonnổi tiếng là Cầu U Pein bắc qua Hồ Taungthaman, nối ngôi làng cùng tên với Amarapura. Nó được xây dựng từ năm 1849 đến 1851 bởi vua Bagan, và dài 1,2 km là cây cầu gỗ tếch dài nhất thế giới.

––––––––––––––––––––––––––––––

⑵ Mahamuni

Nổi tiếng nhất trong tất cả các địa điểm tôn giáo ở Mandalay là Mahamuni. Đây là ngôi chùa bảo tồn bức tượng cổ xưa nhất được cho là một trong 3 bức tượng đã được hoàn thành khi Đức Phật còn tại thế theo hinh ảnh của chính Ngài. Trong những năm qua, những người hành hương đã phủ nó bằng lá vàng, do đó một số bộ phận phần dưới của bức tượng giờ đây hầu như không thể nhận ra.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 31/3/2023