Năm yếu tố giúp thực hành Minh sát Tứ niệm xứ hiệu quả là gì

Năm yếu tố giúp thực hành Minh sát Tứ niệm xứ hiệu quả là gì❓
————————————————–
Loạt bài pháp thoại bởi Sumangala Bhikkhu Viên Phúc giới thiệu “Tinh hoa văn hóa Phật Giáo Nguyên Thủy: Các bài giảng hướng dẫn khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ theo truyền thống Mahasi Sayadaw của Đại trưởng lão Thiền Sư U Pandita Sayadaw năm 2007, tại Như Lai Thiền viện, San Jose, Hoa kỳ.”
————————————————–
🔸“Tinh hoa văn hóa Phật Giáo Nguyên Thủy”
————————————————–
01 – Hai kẻ thù, bốn hiểm nguy là gì❓
02 – Bố thí đúng cách như thế nào❓
03 – Tại sao cần phải giữ giới❓
04 – Lợi ích của bố thí, trì giới là gì❓
05 – Tri ân báo hiếu mẹ và cha như thế nào❓
06 – Sức mạnh của Thiền Minh sát Tứ niệm xứ là gì❓
07 – Thiền Chỉ Samatha & Thiền Quán Vipassanā khác nhau ở điểm nào❓
08 – Kỹ thuật hành thiền Minh sát Tứ niệm xứ như thế nào❓
09 – Đối trị năm chướng ngại tâm (năm triền cái) bằng cách nào❓
10 – Phát triển Tầm (hướng tâm tới đề mục) và Tứ (chà sát đề mục) như thế nào❓
11 – Ghi nhận đặc tính riêng của danh & sắc, đặc tính chung (tam tướng) như thế nào❓
12- Làm thế nào để ghi nhận đề mục một cách hiệu quả❓
13 – Năm yếu tố giúp thực hành minh sát tứ niệm xứ có hiệu quả là gì❓
14 – Vun bồi Sát na định bằng cách nào❓ https://archive.org/…/TinhHoaVanHoa14…
15 – Năm yếu tố phát triển cây Minh sát là gì❓
16 – Chân Đế và Tục Đế: Đề mục của Thiền Minh sát Tứ niệm xứ là gì❓
17 – Minh sát tuệ và Minh sát suy diễn khác nhau như thế nào❓
18 – Vun bồi Minh sát Tuệ bằng cách nào❓
19 – Trình Pháp như thế nào❓
21 – Ngăn chặn và đoạn trừ bất thiện tâm bằng cách nào❓

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 27/7/2023