Ngu ngốc là sao

NGU NGỐC LÀ SAO

(– NNM: Nam Mô A Di Đà Phật, con nghĩ nói thì dễ nhưng hành đúng là rất khó ạ, con đi chùa con phải lễ Phật, nhưng khi ra ban thờ Mẫu con cũng vẫn đảnh lễ ạ, con đi hội làng con vẫn đảnh lễ thần Hoàng Làng ạ, nói là nhân quả, nhưng đúng trước tượng Phật con vẫn xin ngài đủ thứ đấy ạ, biết là không đúng nhưng con người con là như vậy đó thưa Thầy.)

– @:

“Stupid = knowing the truth, seeing the truth, but still believing in the lies – Ngu ngốc = Biết sự thật, thấy sự thật, nhưng vẫn tin vào những điều dối trá.”

Trong Tâm Từ.

 

Phụ Chú: Dành cho một số quí vị cần diễn giải kỹ lưỡng, cụ thể

“Stupid = knowing the truth, seeing the truth, but still believing in the lies. Ngu ngốc = Biết sự thật, thấy sự thật, nhưng vẫn tin vào những điều dối trá.”

Đây là một định nghĩa, định nghĩa là sự đặt tên cho một vật, một sự vật, một hiện tượng… chỉ vậy thôi. Định nghĩa thì không bao gồm phạm trù thừa hay thiếu Trí tuệ và Từ bi, nó cũng không chụp mũ, kết luận ai là kẻ ngu ngốc. Nó chỉ là định nghĩa: “Ngu ngốc là sao?”

Thầy muốn nhắc lại định nghĩa quen biết từ lâu nay (cũng không nhớ nổi từ đâu mà ra, sẽ xem lại) để mọi người dùng nó tự đối chiếu, xem xét, soi rọi xem các hành động cúng bái, giải hạn, đốt vàng mã, xem bói, xem tướng, đoán tuổi xem mệnh, cúng tế thần linh, xin xỏ thần Phật.. để tự mình rút ra câu trả lời, xem các loại hành vi này có phù hợp với cái thấy, cái biết của mình về Sự thật không.

Đây là dạng câu trả lời gián tiếp: cung cấp cho người hỏi một công cụ – một định nghĩa chính xác để bản thân có thể sử dụng để chiếu soi, xem xét các hành vi của mình, vấn đề của mình và có thể tự đưa ra câu trả lời cho bản thân.

Đáng tiếc là một số vị không biết cách dùng nội dung định nghĩa này mà lại cho đây là câu trả lời sân hân (???), hay ám chỉ câu trả lời ngu ngốc (???), hay cho rằng đây là câu trả lời thiếu Trí tuệ và Từ bi (???), hay cho là gọi người hỏi là ngu ngốc (???), và đã có vị nhắn tin nói rằng “Thầy đã dùng từ quá đáng hơn cả lời dùng để ra đuòng ra chợ mắng chửi nhau” (???). Đây là những hiểu lầm đi quá xa, chỉ tự suy diễn, do không đọc cho kỹ, xét cho thấu. Thật đáng tiếc, đáng tiếc, đáng thất vọng, thất vọng !!!

Vậy xin hãy đọc lại cho thật kỹ, hiểu cho thật thấu.

Trong Tâm Từ.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 16 tháng 3, 2015