Nhầm địa chỉ

NHẦM ĐỊA CHỈ

– SD: Ngoại con mat ngay mung 4/8 AL nam roi, thi cung giap nam la ngay 4/8 hay 4/7 thua thay. Còn đám gio thi cung ngay nao ha thay. Giap nam co phai mơi thây ve cung ko thay. Adidaphat.

– @: Bần tăng chỉ là Tỳ Khưu, chứ không phải là Thầy cúng, không biết tính ngày, đốt vàng mã, cúng bái, cầu siêu, giải hạn, xem tướng, đoán mộng, phong thủy, bói toán. Bần tăng chỉ có biết đến Pháp và Luật do Đức Thế Tôn truyền dạy, và Đức Thế Tôn không chỉ không dạy mà còn đặt ra Giới Luật ngăn cấm chư Tỳ Khưu làm các việc đó. Quí vị nhầm địa chỉ rồi.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB