Thanh thản tu

THANH THẢN TU

– DH: Bạch thầy con nhìn thấy những phật tử ngồi thiền. Con mong có một ngày con trút bỏ tất cả những nghiệp con đang trả, để con có thể thanh thản tu.

– @DH:

Không một ai có thể “trút bỏ tất cả những nghiệp” cả. Ngay cả bậc thánh đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc Arahan cũng phải gánh chịu quả báo của thiện nghiệp cũng như ác nghiệp đã tạo trong quá khứ khi chưa nhập Niết bàn. Tu tập thiền để có thể thành tựu trí tuệ giải thoát, đạt được an nhiên tự tại, chứ không thể có chuyện “được giải thoát khỏi các quả của nghiệp rồi mới thanh thản tu (?!)”.

Tu tập theo Phật giáo có nhiều mức độ và theo thứ lớp tuần tự. Tu tập, thực hành Bố thí cúng dường và tu tập thực hành Trì Giới là gieo Nhân Duyên sẽ cho Quả báo phước báu cho kiếp sống hiện tại và tương lai. Tu Tập thực hành Thiền là gieo Nhân Duyên sẽ cho Quả Giải Thoát khỏi mọi khổ đau phiền não hoàn toàn và vĩnh viễn.

Tu tập không phải là trốn tránh mà là đối mặt với nghiệp quả khổ đau đã được tạo tác trong quá khứ, là đối mặt với bản chất khổ, vô thường, vô ngã của của mọi hiện tượng bất toại nguyện xảy ra trong cuộc sống, là quá trình thanh lọc tâm khỏi tham sân si, cội rễ của các ác pháp.

Tu tập thiền là một cuộc chiến đấu đầy cam go đòi hỏi một nghị lực phi thường, một sự tinh tấn phi thường, một lòng kiên nhẫn phi thường để đối diện và vượt qua mọi dạng khó khăn thử thách: đau đớn, hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hối tiếc, hoài nghi, tham, sân, si trong từng sát na, cho đến khi thành tựu viên mãn Đạo và Quả.

Kết quả đạt được cuối cùng là sự thực chứng chân lý, đạt tới Giác ngộ, giải thoát thật sự, hạnh phúc thật sự, không thể nghĩ bàn.

Nguyện cho các chúng sinh tận dụng được cơ hội hiếm hoi hy hữu được làm người, được gặp Chánh pháp của Đức Phật Gotama (Phật Thích Ca Mâu Ni), được thực hành và đi trên con đường do Ngài truyền dạy dẫn đến hạnh phúc tối thượng.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB