Thế nào là tỳ khưu chánh niệm (sato)

[lwptoc]

THẾ NÀO LÀ TỲ KHƯU CHÁNH NIỆM (SATO)?
THẾ NÀO LÀ TỲ KHƯU TỈNH GIÁC (SAMPAJĀNA)

CHÁNH NIỆM

“Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo chánh niệm?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo trú,

❶ quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời…

❷ quán thọ trên các thọ…

❸ quán tâm trên tâm…

❹ quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo chánh niệm.”

TỈNH GIÁC

“Và này các Tỷ–kheo, thế nào là Tỷ–kheo tỉnh giác?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo

khi đi tới, khi đi lui, đều tỉnh giác;

khi nhìn tới, khi nhìn lui, đều tỉnh giác;

khi co cánh tay, duỗi cánh tay, đều tỉnh giác;

khi đắp y Tăng–già–lê, khi mang y bát, đều tỉnh giác;

khi ăn uống, nhai nếm, đều tỉnh giác;

khi đi tiểu tiện, đại tiện, đều tỉnh giác;

khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, đều tỉnh giác.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, là Tỷ–kheo tỉnh giác.”

“Này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo hãy chánh niệm, tỉnh giác. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông. “

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ – Samyutta Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Tập V – Thiên Ðại Phẩm, [47] Chương III, Tương Ưng Niệm Xứ

 

“Bhikkhus, a bhikkhu should remain sato and sampajāna. This is my instruction to you.

And how, bhikkhus, is a bhikkhu sato? Here, bhikkhus, a bhikkhu remains focused on the body in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world. He remains focused on feelings… mind… mental qualities in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.

In this way, bhikkhus, a bhikkhu is sato.

And how, bhikkhus, is a Bhikkhu sampajāna? Here, bhikkhus, a bhikkhu while going forward or while going back does so with clear understanding; while looking straight ahead or while looking elsewhere he does so with clear understanding; while bending or stretching his limbs he does so with clear understanding; while carrying the alms bowl and while wearing the robes he does so with clear understanding; while eating, drinking, chewing, and savouring he does so with clear understanding; while urinating or defecating he does so with clear understanding; while walking, standing, sitting, falling asleep, waking, speaking or when remaining silent, he does so with clear understanding.

In this way, bhikkhus, a bhikkhu is sampajāna.

Bhikkhus, a bhikkhu should remain sato and sampajāna. This is my instruction to you.

Nguồn trích dẫn: ” SN 47.35 (S v 180). Sati Sutta — Awareness

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB