Thế Sự

[lwptoc]

Thế Sự Là Những Việc Gì?

– XD: Kính Sư giảng thêm cho con biết vị tỳ khưu làm thế sự là làm những gì ạ?

– @ TK Viên Phúc Sumangala:

Vị Tỳ Khưu chỉ có hai bổn phận:

⑴ Học Pháp học chánh pháp (Tam tạng kinh điển, các chú giải…),

⑵ Hành Pháp hành chánh pháp (Hành Giới, Hành Định, Hành Tuệ),

để có thể Thành tựu Pháp thành chánh pháp (4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết bàn), góp phần thiết thực đem lại hạnh phúc và an lạc cho chính bản thân, cho xã hội và cho thế giới, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người.

Ngoài hai bổn phận trên, Tỳ Khưu không nên ưa thích, hoan hỷ, đam mê việc thế sự liên quan đến chính trị, quân sự, kinh tế (trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh…), nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giáo dục (các lĩnh vực ngoài truyền dạy giáo pháp), y tế (làm thuốc, chữa bệnh…), văn hóa nghệ thuật (sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, điêu khắc, thư pháp, biểu diễn đàn, hát, thơ ca…), kiến trúc, xây dựng, thể thao, võ thuật, bùa ngải, xem bói tướng, đoán vận mệnh… v. v…

Trong Kinh Sa môn quả, Đức Phật đã chỉ dạy những việc thế sự mà vị tỳ khưu giới hạnh đầy đủ không lên làm, cần tránh xa như sau:

🍀

Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy

⚀ sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha,

⚁ đầy đủ oai nghi chánh hạnh,

⚂ thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt,

⚃ thọ trì và học tập trong giới học,

⚄ thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh.

① Sinh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc,

② thủ hộ các căn,

③ chánh niệm tỉnh giác,

④ biết tri túc.

Thế nào là Tỷ–kheo giới hạnh cụ túc?

[TỪ BỎ SÁT SANH]

Ở đây, Tỷ–kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO]

Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ NÓI LÁO]

Tỷ–kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ NÓI LỜI HAI LƯỠI]

Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Tỷ–kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ NÓI LỜI ĐỘC ÁC]

Vị ấy từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ NÓI LỜI PHÙ PHIẾM]

Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm,

tránh xa lời nói phù phiếm,

nói đúng thời,

nói những lời chân thật,

nói những lời có ý nghĩa,

nói những lời về chánh pháp,

nói những lời về luật,

nói những lời đáng được gìn giữ,

những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ LÀM HẠI CÂY CỎ]

Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ.

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối như

hạt giống từ rễ sanh,

hạt giống từ nhánh cây sanh,

hạt giống từ đốt cây sanh,

hạt giống từ chiết cây sanh,

hạt giống từ hạt giống sanh.

Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ ĂN PHI THỜI, CẤT CHỨA VẬT THỰC]

Dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. Từ bỏ ăn phi thời.

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật như

cất chứa các món ăn,

cất chứa các đồ uống,

cất chứa vải,

cất chứa xe cộ,

cất chứa các đồ nằm,

cất chứa các hương liệu,

cất chứa các mỹ vị.

Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ XEM MÚA HÁT, DU HÍ]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chơn chánh như múa, hát, nhạc kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cun cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh.

Còn vị ấy thì từ bỏ các du hí không chơn chánh như trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ CÁC TRÒ GIẢI TRÍ]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí. Như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đống thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiết trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu.

Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài cà các loại giải trí như trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ TRANG ĐIỂM]

Từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang.

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt và sáp mặt, vòng tay tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài.

Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ GIƯỜNG CAO, LỚN]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm khảm lớn có thể chứa mười sáu người múa, mền voi, mền ngựa, mền xe, mền bằng da sơn dương khâu lại với nhau, mền bằng da con sơn dương khâu lại gọi là Kadali, tấm thảm với lều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ.

Còn vị ấy thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ TIỀN BẠC, CỦA CẢI]

Từ bỏ nhận vàng và bạc.

Từ bỏ nhận các hạt sống.

Từ bỏ nhận thịt sống.

Từ bỏ nhận đàn bà con gái.

Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai.

Từ bỏ nhận cừu và dê.

Từ bỏ nhận gia cầm và heo.

Từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái.

Từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai.

[TỪ BỎ NÓI NHỮNG CHUYỆN VÔ ÍCH]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường như

câu chuyện nói về vua chúa,

câu chuyện về ăn trộm,

câu chuyện về đại thần,

câu chuyện về binh lính,

câu chuyện về hãi hùng,

câu chuyện về chiến tranh,

câu chuyện về đồ ăn,

câu chuyện về đồ uống,

câu chuyện về vải mặc,

câu chuyện về giường nằm,

câu chuyện về vòng hoa,

câu chuyện về hương liệu,

câu chuyện về bà con,

câu chuyện về xe cộ,

câu chuyện về làng xóm,

câu chuyện về thị tứ,

câu chuyện về thành phố,

câu chuyện về quốc độ,

câu chuyện về đàn bà,

câu chuyện về đàn ông,

câu chuyện về vị anh hùng,

câu chuyện bên lề đường,

câu chuyện tại chỗ lấy nước,

câu chuyện về người đã chết,

các câu chuyện tạp thoại,

các câu chuyện biến trạng của thế giới,

câu chuyện về biến trạng của đại vương,

câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu.

Còn vị ấy thì từ bỏ nói những chuyện vô ích, tầm thường kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ TRANH LUẬN TRANH CHẤP]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp như nói:

“Ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này.

Sao ngươi có thể biết pháp và luật này?

Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi nói mới thật đúng chánh kiến.

Lời tôi nói mới tương ưng, lời nói của người không tương ưng.

Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau.

Những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước.

Chủ kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu.

Ngươi đã bị thuyết bại.

Hãy đến mà giải vây lời nói ấy.

Nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lối bí”.

Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận, tranh chấp kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ TÀ MẠNG– KHÔNG KINH DOANH BUÔN BÁN]

Từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới.

Từ bỏ buôn bán.

Từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường.

[TỪ BỎ TÀ HẠNH – KHÔNG GIAN TRÁ, CƯỚP PHÁ]

Từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo.

Từ bỏ làm thương tổn, sát hại câu thúc, bứt đoạt, trộm cắp, cướp phá.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ TÀ MẠNG – KHÔNG ĐƯA TIN, MÔI GIỚI]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị Sát–đế–lỵ, cho các vị Bà–la–môn, cho các gia chủ cho các thanh niên và nói rằng: “Hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia”.

Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và đứng làm môi giới.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ TÀ MẠNG – KHÔNG SIỂM NỊNH, LỪA ĐẢO, CẦU LỢI]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời siểm nịnh, gợi ý, dèm pha, cầu lợi.

Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và siểm nịnh như trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ TÀ MẠNG – KHÔNG XEM BÓI, XEM TƯỚNG, TẾ LỄ, BÙA CHÚ]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hạt cải v. v… vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim.

Còn vị ấy thì tránh xa những tà hạnh kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun cút, tướng con cắc kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật.

Còn vị ấy thì tránh xa những tà mạng kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như đoán trước: “Vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia”.

Còn vị ấy thì từ bỏ những tà mạng kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

Trong khi có một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn nuôi sống bằng những tà mạng, như đoán trước: “Sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao bằng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động, sẽ có sấm trời, mặt trăng mặt trời các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các phương sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có kết quả như thế này, sấm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời các sao mọc lặn sáng mờ sẽ có kết quả như thế này”.

Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống bằng tà mạng kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng tà mạng, như đoán trước: “Sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình”.

Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rễ về nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rễ, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài.

Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

[TỪ BỎ TÀ MẠNG – KHÔNG CHÚ THUẬT, PHONG THỦY, CHỮA BỆNH]

Trong khi một số Sa–môn, Bà–la–môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các chú thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thầy thuốc, mổ xẻ chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc.

Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên.

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

🍀

Và như vậy, vị Tỷ–kheo ấy, nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật.

Vị ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không vẩn đục.

Như vậy, là Tỷ–kheo đầy đủ giới luật.

🍀

Có rất nhiều điều luật qui định nghiêm ngặt về các vấn đề nêu trên, cần được Tỳ Khưu học tập, tôn trọng và tuân thủ đầy đủ, mang lại lợi ích thiết thực cho việc tu tập đạt tới giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh – Digha Nikaya, 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta)

Bài viết liên quan

 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Vì Sao Xuất Gia, Web, FB
 • Đức Phật Đã Có Suy Nghĩ Gì Trước Khi Xuất Gia?, Web, FB
 • Ai Là Bhikkhu – Tỳ Khưu, Web, FB
 • Lễ Xuất Gia Thọ Giới Tỳ Khưu
 • Bài 1/4 – Thầy Tế Độ – Ācariyupajjhāya, Web, FB
 • Lễ Xuất Gia Thọ Giới Tỳ Khưu (Bài 2/4 – Xét Hỏi Sa Di), Web, FB
 • Bài 3/4 -Tuyên Ngôn & Thành Sự Ngôn, Web, FB
 • Bài 4/4 – Bốn Pháp Nương Nhờ & Bốn Pháp Không Nên Hành, Web, FB
 • Xuất Gia Gieo Duyên, Web, FB
 • Đạt Tới Cái Khó Đạt Tới, Web, FB
 • Mười Pháp Mà Bậc Xuất Gia Phải Quán Tưởng Thường Xuyên., Web, FB
 • Như Thế Nào Là Tỳ Khưu Giới Hạnh Đầy Đủ?, Web, FB
 • Thế Nào Là Bốn Điều Đáng Sợ Hãi Chờ Đợi Những Người Xuất Gia?, Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Vì Sao Tỳ Kheo Sinh Sống Bằng Nghề Hèn Hạ Nhất Là Nghề Khất Thực – Ăn Xin?, Web, FB
 • Đã Về Đến “nhà”, Web, FB
 • Tỳ Khưu Đảnh Lễ Những Ai?, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 16 tháng 6, 2016