Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì

Photo: Cúng Dường Trai Tăng Tại An Hòa Viên, Bà Rịa 12/2019.

Thông thường khi thỉnh mời chư tăng tới nhà riêng để cúng dường, trai tăng nhân dịp một sự kiện của gia đình (lễ an vị tượng Phật, sinh nhật, lễ giỗ, tưởng niệm người quá vãng, ước nguyện an lành hạnh phúc trong gia đình, tân gia, vinh qui… v… v… hoặc chỉ đơn giản muốn tạo phước) là dịp để mọi người trong gia đình, và họ hàng, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu được mời tới tham dự, có được cơ cơ hội gieo duyên lành với Phật Đạo và tạo lập, vun bồi phước báu tạo duyên lành tái sinh vào cảch giới giàu sang phú quí, cõi lành trời hoặc người, và là duyên lành giúp giác ngộ giải thoát khỏi mọi khổ đau phiền não, siêu thoát tam giới, chứng ngộ Niết Bàn và sau đó có thể chia sẻ, hồi hướng các công đức phước thiện tới tất cả các chúng sinh. Cần chuẩn bị, có kế hoạch trước cho có đủ thời gian tiến hành giản dị nhưng trang nghiêm các phước nghiệp sau:

⑴ Đảnh lễ cung kính chư tăng, thọ trì tam qui ngũ giới.

⑵ Lắng nghe chánh pháp thông qua bài pháp thoại ngắn của đại diện chư tăng – tùy thuộc thời gian, có ngắn, dài từ 15 phút đến 60 phút. Hoặc thêm phần hỏi đáp nếu có thời gian.

⑶ Cúng dường vật thực, vật dụng, y áo, thuốc men tới chư tăng (Chú ý: để chư tăng không phạm giới luật về việc tự mình cầm, nhận, cất trữ, chi tiêu tiền bạc – không cúng dường trực tiếp thịnh tài tới chư tăng, cần tác bạch hỏi ai là người hộ tăng, rồi trao gửi khoản thịnh tài đó tới vị hộ tăng, sau đó tác bạch cho chư tăng biết để chư tăng có thể nhờ hộ tăng lo liệu cho những nhu cầu thiết yết sau này như vé máy bay, vé tàu xe, thuốc men, khám chữa bệnh, thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu… ).

⑷ Lắng nghe chư tăng tụng kinh chúc phúc.

⑸ Cùng phát nguyện và hồi hướng công đức.

⑹ Thỉnh mời chư tăng thọ thực.

Tổng thời gian khoảng hai giờ, có thể thêm bớt khoảng từ 9h30 am đến 11h30 am, trong đó phải đủ thời gian để chư tăng kết thúc thọ thực trước 12h trưa.

Chương trình với những mong ước thiện lành như trên cần được đề xuất, thỉnh xin ý kiến trước với đại diện chư tăng, và nhất là mục (1), ⑵ và ⑷ cần thỉnh cầu trước, rõ ràng với đại diện chư tăng để có sự chuẩn bị trước từ phía chư tăng. Ví dụ “Chúng con thỉnh cầu Ngài vì lòng từ bi cho chúng con được truyền tam qui và ngũ giới, được nghe một thời Pháp, được nghe chư tăng tụng kinh chúc phúc nhân dịp này.”

Những lời thỉnh cầu, thỉnh mời cần cung kính, chân thành, chân thật là được, không cần quá dài dòng, cầu kỳ hình thức.

Cần chú ý chuẩn bị chu đáo phương tiện xe cộ đón, đưa chư tăng tới nhà.

Tất cả mọi người tham dự nên ăn mặc chỉnh tề, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thái độ cung kính nhưng thân thiện, vui vẻ.

Cúng dường, trai tăng dựa trên nền tảng tự nguyện, tự phát tâm trong sáng của gia chủ. Do đó, “lễ bạc mà lòng thành” là một trong những nguyên tắc quan trọng, không thể thiếu để thành tựu phước nghiệp này.

Hiện nay, các Phật tử phát tâm cúng dường, trai tăng tại gia càng ngày càng nhiều thêm. Nhưng nhìn nhận một cách kỹ lưỡng, sâu rộng sẽ thấy rõ ràng rằng việc chư tăng mang hình bóng Đức Phật cùng Giáo Pháp của Ngài “đáo gia” – tới thăm nhà, là đại phước của đại phước mà chỉ thiểu số hiếm hoi trong số hàng triệu, triệu gia chủ mới có được.

Muốn cúng dường trai tăng, quí đạo hữu hãy gặp quý sư, quí thầy trình bày tâm nguyện và quí vị sẽ được hướng dẫn cặn kẽ để thực hành cúng dường đúng Chánh pháp.

Như vậy, nhờ thực hành đúng Chánh pháp tất cả mọi người, kể cả chư tăng sẽ tạo được các phước báu vô lượng, tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết bàn.

Xin được tùy hỷ với tất cả các phước thiện đã, đang, và sẽ được các quí đạo hữu tạo nên.

Lành thay, sadhu!
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.
Bài viết liên quan:

 • Những Điều Cư Sĩ Hộ Tăng Cần Biết, Web, FB

THỈNH TỲ KHƯU ĐẾN NHÀ

Trong bài kinh Kulasutta Đức-Phật dạy:

Này chư tỳ-khưu! Chư tỳ-khưu có giới đến gia đình, thì những người trong gia đình sẽ được 5 quả báu lớn cao quý như sau:

1- Tỳ-khưu có giới đến gia đình, những người trong gia đình nhìn thấy và phát sinh thiện-tâm trong sạch. Những người trong gia đình ấy đã tạo các phước-thiện để được tái-sinh lên cõi trời dục-giới.

2- Khi họ đón tiếp cung kính lễ bái tỳ-khưu ấy, thỉnh ngồi trên những chỗ cao quý. Những người trong gia đình ấy đã tạo các phước-thiện để được tái-sinh vào trong gia đình thuộc dòng dõi cao quý.

3- Sau khi tỳ-khưu ấy ngồi chỗ cao quý, những người trong gia đình tiếp đãi mọi thứ cần thiết như dâng cơm nước, thuốc trị bệnh, … với thiện-tâm trong sạch, hoan hỷ, không có tâm keo kiệt bỏn xẻn, … Những người trong gia đình ấy đã tạo các phước-thiện để được quả báu quyền cao chức trọng.

4- Khi họ làm phước-thiện bố-thí đến tỳ-khưu ấy tùy theo khả năng của mình. Những người trong gia đình ấy đã tạo các phước-thiện để có được nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý.

5- Khi họ lắng nghe vị tỳ-khưu thuyết giảng chánh- pháp, hoặc vấn đạo, … Những người trong gia đình ấy đã tạo phước-thiện để phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của các pháp, …( CHỨNG NGỘ BẬC THÁNH – GIẢI THOÁT KHỔ )

Này chư tỳ-khưu! Khi tỳ-khưu có giới đến gia đình, thì những người trong gia đình sẽ tạo được 5 phước- thiện, và được 5 quả báu lớn cao quý như vậy.

Trích nguồn NỀN TẢNG PHẬT GIÁO https://nentangphatgiao.com/tai-bo-sach-nen-tang-phat-giao/

Bài viết liên quan

 • Cung Thỉnh Người Xuất Gia Giữ Giới Tới Gia Đình Có Được Nhiều Công Đức Gì ?, Web, FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Chính Phủ Liên Bang Myanmar Tổ Chức Lễ Cúng Dường Waso-Robe (Y An Cư Mùa Mưa) Tại Thủ Đô Nay Pyi Taw., FB
 • Cúng Dường An Cư Ba Tháng Mùa Mưa 4/8 – 31/10/2020 – Hộ Độ Tăng Đoàn Sangha Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar., FB
 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Phục Vụ Với Mục Đích Gì Mang Lại Lợi Ích Lớn?, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu (Cúng Dường Hộ Độ Chư Tăng Nhân Dịp Kỳ An Cư Mùa Mưa 2020), FB
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Lễ Cúng Dường Hộ Độ Chư Tăng Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Lễ Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2019, FB
 • Lễ Nhập Kỳ An Cư Mùa Mưa 2016, FB
 • Cúng Dường Nhân Dịp An Cư Mùa Mưa 2014, FB
 • Thực Hành 3 Khổ Hạnh Đầu Đà Trong Kỳ An Cư Mùa Mưa, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube