Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì

CUNG THỈNH NGƯỜI XUẤT GIA GIỮ GIỚI TỚI GIA ĐÌNH CÓ ĐƯỢC NHIỀU CÔNG ĐỨC GÌ

– Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, tại đấy các người do năm trường hợp, được nhiều công đức. Thế nào là năm?

① Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, CÁC NGƯỜI SAU KHI THẤY HỌ TÂM ĐƯỢC TỊNH TÍN. Này các Tỷ-kheo, như vậy là ĐƯA ĐẾN CÕI TRỜI, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

② Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, CÁC NGƯỜI ĐỨNG DẬY, ĐẢNH LỄ HỌ, MỜI HỌ NGỒI. Này các Tỷ-kheo, như vậy ĐƯA ĐẾN ĐƯỢC SANH VÀO CÁC GIA ĐÌNH CAO SANG, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

③ Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, CÁC NGƯỜI TỪ BỎ CẤU UẾ CỦA XAN THAM. Này các Tỷ-kheo, như vậy ĐƯA ĐẾN ĐẠI UY LỰC, và gia đình ấy trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy.

④ Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, CÁC NGƯỜI TÙY THEO KHẢ NĂNG, TÙY THEO NĂNG LỰC, SAN SẺ VẬT BỐ THÍ. Này các Tỷ-kheo, như vậy ĐƯA ĐẾN TÀI SẢN LỚN, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

⑤ Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, CÁC NGƯỜI HỎI NHỮNG CÂU HỎI, ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI, NGHE PHÁP. Này các Tỷ-kheo, như vậy ĐƯA ĐẾN ĐẠI TRÍ TUỆ, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, tại đấy các người do năm trường hợp này được nhiều công đức.

 

Nguồn trích dẫnTăng chi bộ kinh – xx. phẩm bà-la-môn – (IX) (199) Gia Ðình

 

Bài viết liên quan

 • Cúng dường là gì, Web, FB
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Từ thiện, bố thí là việc dễ làm, song…, Web, FB
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí, Web, FB
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì, Web, FB
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì, Web, FB
 • Mọi việc rồi sẽ qua, Web, FB
 • Myanmar – một trong hai quốc gia rộng lượng nhất thế giới, Web, FB
 • 5 đại thí – mahādāna, Web, FB
 • Sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ Tam bảo này cùng quý đạo hữu!, Web Link

Có thực mới vực được đạo:

 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 2, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 3, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 4, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 5, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 7 – phần 1/2, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 7 – phần 2/2, Web, FB
 • Cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh Covid 19 đợt 9, Web, FB
 • Sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ Tam bảo (10/2020 – đợt 1) này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • Cuộc sống tu hành trong kỳ dịch bệnh covid 19, Web Link
 • Chính phủ liên bang Myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô Nay Pyi Taw., Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar, Web Link
 • Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2016, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2014, Web Link
 • Thực hành 3 khổ hạnh đầu đà trong kỳ an cư mùa mưa, Web Link
 • Phước báu cúng dường y kathina tới sangha – tăng đoàn, Web Link
 • Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng tràn đầy (pháp cú 122), Web, FB
 • Kathina: nguyên do kathina? Đặc ân cho các vị tỳ khưu? Lợi ích cho các thí chủ, Web, FB
 • Phước báu cúng dường y kathina tới sangha – tăng đoàn, Web Link
 • Lễ cúng dường y kathina 8/11/2020 tại Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar đã thành tựu viên mãn, Web Link
 • Kathina 2019 perfect fulfillment – thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ kathina 2019 tại thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar đã sẵn sàng, Web Link
 • Kathina 2018 thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ cúng dường dâng y kathina đã sẵn sàng, Web, FB
 • Cô thí chủ – nữ tu tâm từ metta tác bạch cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại đại lễ kathina 2017, thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar 8/10/2017, Web Link
 • Ảnh chụp tại đại lễ cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar, 8/10/2017, Web Link
 • Đại lễ cúng dường y kathina 2014, Web Link
 • Kathina robes offring ceremony at Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar – 9 oct 2014., Web Link
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB
 • Youtube
 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB