Thơ thẩn

THƠ THẨN

“Văn tuệ” (tuệ do nghe giảng, đọc sách) và “tư tuệ” (tuệ do tư duy, nghiên cứu) chỉ là bước đầu, giúp chỉ ra con đường tu tập để có “tu tuệ” (tuệ do tu tập) tức trực giác, phi ngôn từ, là trí tuệ giúp đoạn tận tham sân si – cuội nguồn của khổ đau sinh tử.

Hành giả khi còn đang trên đường tu tập mà dính chấp vào văn, thơ miêu tả Giáo Pháp nhiều, thường là những người sống trong ảo tưởng của “văn tuệ” và “tư tuệ” đó: vì họ không ghi nhận được kịp thời, và thường xuyên sự sinh diệt của các tư duy, của các suy nghĩ… tức không thực chứng bản tính vô thường, khổ, vô ngã của tất cả các pháp hữu vi, nên bị đồng hóa, bị khống chế, chấp thủ vào các dòng tư duy, suy nghĩ, tưởng tượng đó, và vì vậy không thể diệt dục, ly tham bằng trí tuệ, do đó sẽ mãi mãi khổ đau, phiền não trong sinh tử luân hồi.

Hãy giành thời gian và công sức cho công việc chính yếu của cuộc đời là tu tập và thành tựu Giới Định Tuệ dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Ba cái thứ lăng xăng xuất hiện trong tâm trí dù hay ho đến đâu chăng nữa cũng hoàn toàn vô nghĩa và hoàn toàn do vô minh tạo tác mà ra: chúng giống như những trò biểu diễn của nhà ảo thuật mà thôi, như Đức Phật đã truyền dạy.

Trong tâm từ,

TK Viên Phúc Sumangala.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB