Tôi giác ngộ, “tôi” giải thoát

TÔI GIÁC NGỘ, “TÔI” GIẢI THOÁT


– Bạch Sư, trọn vẹn ngay tại đây và thực sự chấp nhận quả của nghiệp sẽ cho ta giải thoát ngay lập tức, giải thoát nơi nhận thức chứ không nơi hoàn cảnh, con nhận thấy vậy có đúng không ạ!

@:

Đúng là “giải thoát nơi nhận thức chứ không nơi hoàn cảnh”. Hay nói một cách khác, đau khổ hay hạnh phúc, trói buộc hay giải thoát, tất cả đều tại nơi tâm và chỉ tại nơi tâm mà thôi.

Tuy nhiên, “trọn vẹn ngay tại đây và thực sự chấp nhận quả của nghiệp sẽ cho ta giải thoát ngay lập tức ” lại là một khẳng định sai lầm, xuất phát từ suy diễn sai lầm của một cái “tôi” ảo tưởng, chấp thủ. Cái “tôi” này nói rằng hãy chấp nhận hay hãy buông bỏ điều gì đó, và ngay sau đó, cũng vẫn cái “tôi” này cảm thấy hài lòng, hạnh phúc khi thấy (cho rằng) “tôi” đã được giải thoát.

Sự thật thì không có một cái “tôi” nào ở đây cả. Chừng nào còn có một cái “tôi” ảo tưởng, chấp thủ cho rằng (“tôi”) đã nhận thức được điều này, đã hiểu biết điều kia, chấp nhận cái này, buông bỏ cái kia, đã hạnh phúc, đã giải thoát thì chưa thể nói đến giải thoát thực sự, giải thoát vĩnh viễn – mục đích cứu cánh, rốt ráo có thể đạt tới theo Thánh Đạo do Đức Phật chỉ bày.

Sai lầm căn bản này là sự lẫn lộn giữa Nhân (là pháp tu tập = Pháp Hành) với Quả (là sự buông bỏ phiền não = Pháp Thành): cho việc “buông bỏ phiền não, vọng tưởng ” là phương pháp tu tập.

Sai lầm lẫn lộn giữa Nhân và Quả, giữa Pháp Hành và Pháp Thành, đã trở thành chướng ngại chính trong cách thực hành thiền của nhiều hành giả chịu ảnh hưởng của một số Thiền sư tuy rất nổi tiếng nhưng thực chất phương pháp thực hành thiền của họ (“Khi gặp phiền não thì hãy buông bỏ phiền não”, “khi gặp vọng tưởng thì hãy buông bỏ vọng tưởng “,…???) chỉ là sự trốn chạy tạm thời tâm phiền não bằng vô minh, tức là bằng một cái “tôi” có vẻ tốt hơn, thông tuệ hơn, cái “tôi” này đã đang buông bỏ vọng tưởng, phiền não. Đây chính là ngộ nhận “Giải thoát ” của các “Thiên tài Hý luận”.

Xét từ góc độ tuệ giác, có thể thấy rằng việc hành giả phản ứng trước hoàn cảnh bằng cách tự nhủ thầm: “chấp nhận”, hay “buông bỏ” chỉ là “Văn Tuệ” (kiến thức có được từ sách vở, lời giảng dạy…, dạng trí tuệ này còn được gọi là trí nhớ).

Một Thiền sư chân chánh, có đủ thẩm quyền sẽ chỉ cho hành giả cách thức vượt qua mức độ tuệ giác trí nhớ – tức “Văn Tuệ”, đồng thời cũng vượt qua dạng tuệ giác có được từ nghiền ngẫm, suy xét – tức “Tư Tuệ”, để đạt tới trí tuệ có được trực tiếp do công phu hành thiền Minh sát đúng cách – tức “Tu Tuệ”. Tâm Đạo, Tâm Quả, tức Tu Tuệ khi thành tựu nơi hành giả sẽ làm nổ tung, nhổ tận gốc rễ các loại phiền não ngủ ngầm tích lũy từ vô lượng kiếp.

Giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn. Khi đó tự tâm luôn bất động trước nghịch cảnh cũng như thuận cảnh, không có ai ở đây để buông bỏ hay chấp nhận. Và cái bất động này rực sáng bởi nó cũng chính là tuệ giác vô tận vô biên, phi thời gian và phi không gian.

Bất khả tư nghì – không thể nghĩ bàn. Thành tựu Tâm Đạo, Tâm Quả – Giải thoát hoàn toàn, vĩnh viễn khỏi mọi khổ đau, thông qua Bát Thánh Đạo nhờ thực hành thiền minh sát là hoàn toàn có thể với sự chỉ dẫn trực tiếp của vị Thiền Sư chân chính.

Nguyện cho con sớm tìm được vị Thầy của mình để có thể thực hành theo Chánh pháp, sớm đạt được giác ngộ thật sự, giải thoát thật sự, hạnh phúc thật sự ngay trong kiếp sống này.

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây.

Trong Tâm Từ.

Tỳ Khưu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 30 tháng 4, 2015