Vì những nhân duyên gì Đức Phật ban hành pháp hành sự

Photo: Ảnh minh họa từ mạng Interne

VÌ NHỮNG NHÂN DUYÊN GÌ ĐỨC PHẬT BAN HÀNH PHÁP HÀNH SỰ : “XUA ĐUỔI KHỎI TRÚ XỨ”?

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

– Này các tỳ khưu, nghe nói sự sinh sống ở vùng Kitagiri đã bị hủ hóa, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kitāgiri là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn…

– Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa–môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vầy:

1) Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng,

2) họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới,

3) họ hái hoặc bảo kẻ khác hái,

4) họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại,

5) họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt,

6) họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt,

7) họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa,

8) họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu,

9) họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai,

10) họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực.

11) Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt,

12)… tràng hoa kết hai mặt,

13)… thảm hoa,

14)… vòng hoa,

15)… vòng hoa đội đầu,

16)… vòng hoa đeo tai,

17)… vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ,

18)……… cho các cô tiểu thơ,

19)………. cho những cô gái trẻ,

20)………. cho các cô dâu,

21)………. cho những cô tớ gái của các gia đình.

22) Họ cùng với những nữ gia chủ,

23)… cùng các cô tiểu thơ,

24)… cùng những cô gái trẻ,

25)… cùng các cô dâu,

26)… cùng những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa,

27)… uống chung trong một cốc,

28)… ngồi chung trên một chỗ ngồi,

29)… nằm chung trên một giường,

30)… nằm chung một tấm trải,

31)… nằm chung một tấm đắp,

32)… nằm chung một tấm trải và tấm đắp.

33) Họ ăn sái giờ,

34) họ uống rượu,

35) họ đeo dây chuyền,

36) xức nước hoa và phấn thơm,

37) họ nhảy múa,

38) họ ca hát,

39) họ tấu đàn,

40) họ vui đùa.

41) Họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy múa;

42) họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang ca hát;

43) họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu đàn;

44) họ lại còn nhảy múa, ca hát, tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa.

45) Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông,

46)… cờ mười ô vuông,

47) họ chơi với bàn cờ tưởng tượng ở trên không,

49) họ chơi lối sắp vòng tròn,

50) họ chơi lối rút quân cờ,

51) họ chơi ném xúc xắc,

52) họ chơi đánh gậy,

53) họ chơi trò vẽ bằng tay,

54) họ chơi trò sấp ngữa,

55) họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây,

56) họ chơi trò uốn dẻo,

57) họ chơi trò nhào lộn,

58) họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió,

59) họ chơi trò đo lường,

60) họ chơi trò đua xe,

61) họ thi bắn cung,

62)họ chơi trò đố chữ,

63) họ chơi trò đoán ý,

64) họ chơi trò nhái điệu bộ,

65) họ tập cỡi voi,

66) họ tập cỡi ngựa,

67) họ tập điều khiển xe,

68) họ tập bắn cung,

69) họ tập đao kiếm,

70) họ chạy phía trước voi,

71) họ chạy phía trước ngựa,

72) họ chạy đi chạy lại phía trước xe;

73) họ huýt sáo,

74) họ vỗ tay,

75) họ vật lộn,

76) họ dùng tay đánh nhau.

77) Họ trải y ca–sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: “Này cô em, hãy nhảy ở đây này,” họ còn vỗ tay tán thưởng.

Họ hành xử sai nguyên tắc theo nhiều cách. Những người trước đây ngưỡng mộ, có niềm tin, bây giờ không còn ngưỡng mộ, mất niềm tin.

Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn.

Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư ngụ.

Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại rồi bảo Sāriputta và Moggallāna rằng:

– Này Sāriputta và Moggallāna, hai ngươi hãy đi đến vùng Kitāgiri rồi hãy thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kitāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, các vị này là những đệ tử của hai ngươi.

Nguồn trích dẫn: Tạng Luật (Vinaya Pitaka), Tiểu Phẩm (Cullavagga), TẬP MỘT – I. CHƯƠNG HÀNH SỰ (KAMMAKKHANDHAKAṂ), Tỳ khưu Indacanda (Nguyệt Thiên) dịch

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 24 tháng 5, 2015