Bố thí bữa ăn

BỐ THÍ BỮA ĂN

––––––––––––––––––––––––––––––

—Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ–kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều. Thế nào là năm?

① Cho thọ mạng,

② cho dung sắc,

③ cho an lạc,

④ cho sức mạnh,

⑤ cho biện tài.

① ⇛ Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người.

② ⇛ Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người.

③ ⇛ Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người.

④ ⇛ Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người.

⑤ ⇛ Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người.

Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ–kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều này.

Bậc Hiền cho thọ mạng,

Sức mạnh, sắc, biện tài,

Bậc trí cho an lạc,

Ðược chia phần an lạc.

Cho thọ mạng, sức mạnh,

Sắc, an lạc, biện tài,

Ðược sống lâu, danh xưng,

Tại chỗ được tái sanh.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: AN 5.37 – Bhojanasutta—Thích Minh Châu – Aṅguttara Nikāya – IV. Phẩm Sumanà – 5.37. Bố Thí Bữa Ăn

 

Bài viết liên quan

 • Cúng dường là gì, FB
 • Miếng ăn cuối cùng FB
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì?, Web Link
 • Quả báu của phước thiện bố thí, Web Link
 • Hãy cúng dường chúng tăng ( =tăng đoàn = saṅgha), Web Link
 • bố thí ba la mật, Web Link
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Nguồn sanh phước, Web Link
 • Vun bồi bát thánh đạo dẫn đến chứng ngộ niết bàn thông qua dāna (từ thiện, bố thí, cúng dường, hiến tặng) như thế nào?, Web Link
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, FB
 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, FB
 • Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn?, Web Link
 • Bố thí vật thực mỗi sáng tại myanmar, Web Link
 • Khó có một đền ơn nào xứng đáng đối với những vị này – cúng dường lần 1 tới các vị mahanayaka 31/3/2022, Web Link
 • Cúng dường đến bậc đáng cúng dường, là phúc lành cao thượng – pūjā ca pūjanīyānaṃ, etaṃ maṅgalam’uttamaṃ: cúng dường lần 2 tới các vị đại sư mahanayaka 21/4/2022, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 , Web Link
 • Dāna: từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web Link
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, FB
 • sai khác giữa có bố thí và không bố thí?, Web Link
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, FB
 • Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, FB
 • Bố thí nơi nào cho quả lớn, cho lợi ích lớn, có rung cảm lớn?, Web Link
 • Cúng dường chúng tăng >>> tâm sẽ được định tín >>> lúc thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này cúng dường tại gia, làng thiphong, taunggyi, myanmar, 2/6/2022., Web Link
 • Hai lợi ích của việc bố thí trú xá là gì?, Web Link
 • Bảo tàng – kho báu phước đức không bao giờ mất (dhamma interview house – thiền viện tharmanaykyaw taungyi), Web Link
 • Cúng dường cây trái – cúng dường trường cửu, Web Link
 • Lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi , Web Link
 • “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • Các pháp nào tác thành sakka – vị thiên chủ đế thích thống lãnh và trị vì “tam thập tam thiên giới”?, Web Link
 • xây chùa, tháp, dựng tượng phật có thuộc vào thí sự không?, Web Link
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì? nên như thế nào? FB
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì ?, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, FB
 • Sanghadana – cúng dường tại gia tới tăng đoàn sangha – 21/11/2021 mandalay, Web Link
 • Tiền nhiều để làm gì, FB
 • (5 lý do gây dựng tài sản), Web Link
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Generous country: myanmar is the first in 2016 world giving index
 • Đất nước hào phóng: miến điện là số một trong bảng đánh giá xếp hạng thế giới 2016 của world giving index., Web Link
 • video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web Link
 • Video khất thực – tỳ khưu viên phúc sumangala – 20220827 làng takhomu, taungyi, myanmar., Archive
 • Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube
 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube
 • Có thực mới vực được đạo:
 • 🍀🍀 bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn? – cúng dường đợt 29th từ 26/10/2022 đến 10/02/2023, Web Link
 • 🍀🍀 bố thí tăng đoàn sangha, tức tỳ khưu tăng thí khác cá nhân thí như thế nào?- cúng dường đợt 27 (09/09/2022), Web Link
 • 🍀🍀 vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link
 • 🍀🍀 lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon taunggyi , Web Link
 • 🍀🍀 “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web
 • 🍀🍀 bốn sự cúng dường thanh tịnh cúng dường đợt 23 – từ 13/02/2022 đến 28/03/2022, Web Link
 • 🍀🍀 niệm thí – pháp tu tập vun bồi định cận hành – cúng dường đợt 22 – từ 23/02/2022 đến 12/03/2022, Web Link
 • 🍀🍀 chú giải thiên cung của nàng lakhumā- cúng dường đợt 21 – từ 10/02/2022 đến 21/02/2022, Web Link
 • 🍀🍀 ruộng phước (phước điền) – cúng dường đợt 20th – từ 13/01/2022 đến 08/02/2022, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường nơi đâu sẽ được vô lượng phước, như hạt giống đem gieo, trên mảnh đất lành tốt? – cúng dường đợt 19th – từ 04/jan/2022 đến 11/jan/2022, Web Link
 • 🍀🍀 đức phật dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng – cúng dường đợt 18th – 28/12/2021 đến 04/jan/2022, Web Link
 • 🍀🍀 công đức vô lượng của pháp bố thí có sáu chi phần (cúng dường đợt 17 từ 14/12/2021 to 25/12/2021), Web Link
 • 🍀🍀 tìm hiểu phước bố thí – cúng dường đợt 16: 03/12/2021 – 13/12/2021, Web Link
 • 🍀🍀 nhân quả báo ứng – cúng dường đợt 15, 2/12/2021, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường tới các tu viện myanmar đợt 14 – từ 6/9/2021 đến 20/10/2021
 • Sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!, Web Link
 • 🍀🍀 bố thí cúng dường tam bảo không có gì là bé nhỏ – cúng dường tới tăng đoàn sangha các chùa, tu viện, thiền viện myanmar đợt 13 – 5/9/2021, Web Link
 • 🍀🍀 bố thí cúng dường và lời phát nguyện
 • (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021), Web Link
 • 🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • 🍀🍀 một ngày thành tựu nhiều công đức phước thiện: lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – cúng dường đợt 11, 24/7/2021- lễ xuất gia gieo duyên, Web Link
 • 🍀🍀“tăng đoàn đệ tử đức thế tôn là phước điền vô thượng ở trên đời”
 • (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021), Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 9 (6/5/2021), Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021
 • Phần 1/2: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219807375640228&id=1394710113
 • Phần 2/2: các hình ảnh mới nhận thêm được, Web Link
 • 🍀🍀 cúng dường đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, Web Link
 • 🍀🍀 bài 3/3 – bổ xung tiếp các hình ảnh chưa đăng hết trong bài viết 1/3 và 2/3 về cúng dường tới 128 chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link
 • 🍀🍀 bài 2/3 – danh sách các thí chủ & các hình ảnh cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link
 • 🍀🍀 bài 1/3: cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. đợt 4 – 23/11/2020), Web Link
 • 🍀🍀 xin xem thêm thông tin về đợt 4 & 5 cúng dường này đăng trên facebook của kappiya hộ tăng diệu hòa:
 • Phần 1/2, Web Link
 • Phần 2/2, Web Link
 • 🍀🍀 thiện nghiệp cúng dường đợt 3 – 28/10/2020 của các thí chủ việt nam tới các chùa tại yangon, myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 đã thành tựu viên mãn., Web Link
 • 🍀🍀 hoan hỷ cùng công đức của các thí chủ cúng dường tới các chùa myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 (10/2020 – đợt 2), Web Link
 • 🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!
 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo (10/2020 – đợt 1) này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link
 • Cúng dường đúng thời hộ độ chư tỳ khưu nhập kỳ an cư mùa mưa ba tháng 13/7-9/10/2022., Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 24/7/2021 – 20/10/2021, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, yangon myanmar., Web Link
 • Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon, yangon myanmar., Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 4/8/2020 – 31/10/2020 at tharmanaykyaw mahagandayon monastery, yangon, myanmar, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • An cư mùa mưa vassa 2018, Web Link
 • Ba tháng an cư mùa mưa 2017, Web, FB
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2016, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2014, Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 1/12/2023