Đường tới Niết bàn – Tu tập tâm: quán tưởng bất tịnh thức ăn

ĐƯỜNG TỚI NIẾT BÀN – TU TẬP TÂM: QUÁN TƯỞNG BẤT TỊNH THỨC ĂN

♥💜💙💛💚♥💜💙💛💚♥💜💙

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Bài giảng tối 2018–10–10, tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.archive.org

Nội dung:

Chứng đắc cận hành định đồng thời đoạn tận tham ái đối với vị ngon thức ăn nhờ tu tập Đề mục “Bất–tịnh tưởng đối với thức ăn” qua mười khía cạnh bất tịnh trong đoàn thực là ① việc ra đi, ② tìm kiếm, ③ sử dụng, ④ sự tiết lậu, ⑤ chỗ chứa, ⑥ vật không tiêu hóa, ⑦ vật được tiêu hóa, ⑧ kết quả, ⑨ sự tuôn ra, ⑩ sự vấy bẩn.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 11 tháng 10, 2018