Không có linh hồn

KHÔNG CÓ LINH HỒN

🍀🍀🍀🍀🍀

– TL:

🙏🏻Với tất cả Sự Tôn Kính Con xin đãnh lễ Sư🙏🏻

Con có những khúc mắc kính mong Sư chỉ dạy:

1. Linh hồn

Con hiểu như thế này:

Không có linh hồn vì trong mỗi sat na có có vô số tâm đủ loại sinh diệt liên tục. Nên không tồn tại cái gọi là linh hồn.

2.Thức

Thưa Sư:

Do vô minh nên có hành (thân khẩu ý) bất kể thiện hay ác hoặc không thiện không ác thì thức ghi nhận.

Giống như mình vừa gieo 1 cái hạt hay móc thêm 1 móc xích vào chuỗi nhân quả. Nếu vậy thì từ vô thuỷ đến nay cái chuỗi này dài không thể tưởng được. Chỉ riêng kiếp sống này thôi đã hãi hùng rồi.

Chuỗi này còn là còn luân hồi

Nội dung chuỗi này là yếu tố hình thành cuộc sống kiếp sau

Bậc thánh do đoạn tận được các phiền não vô minh, lúc nào các Ngài cũng sống trong chánh niệm, nên gần như không còn gieo nhân nữa phải không thưa Sư.

Trước đây con lăn tăn về linh hồn. Về cái a lại da thức. Dẫu biết nhân quả, nghiệp. Cái thức ghi nhận. Xong rồi nó cất trữ ở đâu. Nó tồn tại như thế nào. Nó hoạt động ra sao.

3 Cái biết, cái tuệ do mình học hay tự ngộ ra.

Thưa Sư phàm nhân khi tái sanh thì cái hiểu biết này sẽ mất phải không thưa Sư,ví như vào cõi thú thì kiếp sống ấy chỉ là suy nghĩ hành động bản năng theo loài thú ấy,cõi người thì không còn nhớ gì cả…chỉ có các bậc Thánh mới duy trì được trí tuệ phải không thưa Sư.

4.Xuất gia

Tâm con có sự tranh đấu:

Một bên là những suy nghĩ: đang phung phí cơ hội, dễ duôi không xuất gia. Còn chủ quan về vô thường.

Một bên là những suy nghĩ phản bác lại: lấy lý do trách nhiệm vợ con, tự an ủi tu tập tại gia cũng không sao,có sự lo sợ kham nhẫn nổi đời sống xuất gia không hay lại đi vài tháng rồi bỏ cuộc,và rôi có sự lo lắng khi xuất gia rồi trắng tay, gia đình không ai hỗ trợ tứ vật dụng, hùn phước thì có bị đối xử phân biệt kỳ thị hay không….

Kính thưa Sư khi phước trổ đầy đủ, con nên qua Miến Điện hay kiếm Chùa Nam Tông đúng giáo luật để xuất gia. Việt Nam có rất nhiều Chùa nhưng cũng rất phức tạp. Con đến với Phật Giáo Nam Tông qua các bài pháp của Ngài Ajhan Chah. Tâm còn yếu kém nên con ngại những nơi nổi tiếng đông đúc rất khó tu tập pháp hành và pháp học.

Hằng ngày con dành thời gian sáng sám hối quy y xin giới.

Cố gắng duy trì 3 thời thiền, 2 thời thiền toạ, 1 thời thiền hành. Cố gắng chánh niệm trong cuộc sống theo sát hướng dẫn của Sư: Quan sát và ghi nhận.

Với tất cả sự thành kín Con xin đãnh lễ Sư, nguyện Sự Khoẻ Mạnh Sự Thành Tựu hằng đến với Sư🙏🏻🙏🏻🙏🏻

–❗❗❗@:

⑴ Không có linh hồn bất biến đi từ kiếp này sang kiếp khác, chỉ có vật chất và tâm sinh diệt trong từng sát na. Khi thân hoại mạng chung, tử tâm là tâm cuối cùng trong kiếp sống hiện tại, tiếp ngay sau đó, trong sát na kế tiếp là tái sinh tâm sinh khởi theo nghiệp lực, bắt đầu cho kiếp sống tiêp theo trong cảnh giới sinh thú mới – trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỉ, atula, người hay trời.

⑵ Thức cũng chính là tâm, thức này sinh diệt liên tục theo nghiệp lực là duyên quá khứ và sinh diệt liên tục theo hoàn cảnh (theo sự tiếp xúc giữa căn môn tức các giác quan và cảnh trần sắc thanh hương vị xúc pháp) là duyên hiện tại. Thức này không đến từ đâu khi sinh khởi và cũng không đi về (cất trữ) đâu cả khi hoại diệt, chúng sinh lên và diệt đi theo lý duyên sinh.

Tất cả chỉ là sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp – và cũng chỉ có Đức Phật mới chỉ rõ được – theo lý nhân quả không thể nghĩ bàn. Trong tam tạng Phật giáo Nguyên thủy Theravada: kinh, luật, vi diệu pháp, không có nơi tàng trữ tâm thức như a lại da thức của Đại thừa.

Chỉ có bậc Thánh Alahán mới không còn gieo nhân, không còn tạo nghiệp, chỉ thuần duy tác. Các bậc thánh hữu học (bậc Thánh bất lai, nhất lai, dự lưu) trở xuống tới phàm nhân đều vẫn gieo nhân thiện, bất thiện, vẫn tạo nghiệp dẫn đến tái sinh.

⑶ Cái thấy, cái biết, các loại tuệ – văn, tư, tu đều là tâm, chúng sinh ra và diệt đi trong từng khoảng khắc. Những cái thấy, cái biết, các loại tuệ này làm duyên để tác ý tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện, các nghiệp đã tạo này sẽ trổ quả báo ngay trong kiếp hiện tại, hoặc các kiếp sau này. Khi như lý tác ý tác ý với tuệ giác minh sát thì sẽ tạo nghiệp dẫn đến sự thành tựu tuệ giải thoát Đạo và Quả sau này nơi các bậc thánh.

⑷ Khi còn tại gia thì cần hoàn thành tốt bổn phận của người phật tử tại gia, trong đó có bổn phận hộ trì Tam bảo (bố thí, cung kính, phục vụ, hộ độ chư tăng, xây chùa, dựng tháp …) và bổn phận thừa tự Phật Pháp (thành tựu pháp học, pháp hành, pháp thành giới định tuệ).

Khi xuất gia thì phải xác định từ bỏ tất cả gia tài, nhà cửa, gia đình: cha mẹ, con cái,anh chị em, chú bác, dì cô,… sẵn sàng chấp nhận mọi việc tốt xấu, không sợ hãi trước bất kỳ hoàn cảnh nào, sống đời sống thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ, thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, đoạn tận năm triền cái chướng ngại tâm, thành tựu giới định tuệ, giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau, phiền não đạt tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự Niết bàn.

Khi xuất gia thì cần xác định: với phước báu được làm người đầy đủ lục căn, với phước báu được gặp Pháp và Luật của Đức Thế Tôn còn tỏa sáng trên thế gian, và được gần gũi các bậc thầy chân tu thiện tri thức, thì chỉ cần chút cơm hàng ngày, mảnh y che thân, manh chiếu trải nằm, nắm lá trị bệnh là đủ để tu rồi.

Khi xuất gia thì ở đâu cũng là nhà, chúng sinh ai cũng là bà con ruột thịt … vậy tốt hơn cả là nên sang xuất gia và sống đời sống tu sĩ xuất gia tại Miến điện, là nơi có thể thực hành pháp học pháp hành thuần khiết thanh tịnh nhất với những vị thầy chân tu tốt nhất trên thế gian ngày nay.

Nguyện cho mọi mong ước cao thượng của đạo hữu được thành tựu như ý nguyện.

Sadhu Sadhu Sadhu!

Tỳ khưu Viên Phúc Sumangala.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB