Bài 4.4 Có Bao Nhiêu Loại Bố Thí Dāna Theo Nhóm Bốn, Nhóm Năm❓[Bố Thí Pāramī (Ba–La–Mật]

Bài 4.4 CÓ BAO NHIÊU LOẠI BỐ THÍ DĀNA THEO NHÓM BỐN, NHÓM NĂM❓[BỐ THÍ PĀRAMĪ (BA–LA–MẬT] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224974418213063&id=1394710113&mibextid=Nif5oz https://archive.org/…/dhamma–in–photo–balamat44–20231027 ––––––––––––––––––––––––––––––

Đọc thêm

Bài 4.2.2 Cá nhân thí puggalika–dāna và tăng thí sanghika–dāna như thế nào❓[bố thí pāramī (ba–la–mật]

Bài 4.2.2 CÁ NHÂN THÍ PUGGALIKA–DĀNA VÀ TĂNG THÍ SANGHIKA–DĀNA NHƯ THẾ NÀO❓[BỐ THÍ PĀRAMĪ (BA–LA–MẬT] https://archive.org/details/dhamma-in-photo-balamat422-20231024 –––––––––––––––––––––––––––––– 🔸 Puggalika–dāna

Đọc thêm
Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app