Hồi hướng phước thiện

HỒI HƯỚNG PHƯỚC THIỆN https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225133334665875&id=1394710113&mibextid=Nio #BốThí #CúngDường #PhướcThiện #ThiệnNghiệp #HồiHướng ––––––––––––––––––––––––– “Aniccā vata saṅkhārā, uppādavayadhammino; Uppajjitvā nirujjhanti, tesaṁ vūpasamo sukho”

Đọc thêm
Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app