Taungyi Tharmanaykyaw Mahagandayon Kathina 2022

Taungyi Tharmanaykyaw Mahagandayon Kathina 2022: Thành tựu viên mãn

–––––––––––––––––––––––––––––

Sáng ngày 15/10/2022 Cúng dường dâng Y Kathina 2022 của các thí chủ Việt Nam tới Tăng đoàn Sangha Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi Myanmar đã thành tựu viên mãn như ý nguyện, với sự tham dự của Tăng đoàn Sangha 30 vị tỳ khưu, 16 vị sa di và 20 nữ tu, cùng khách mời là các đại diện cho các thí chủ thường xuyên cúng dường, giúp đỡ, hộ độ cho Thiền viện trong suốt thời gian qua.

Sự thành tựu viên mãn này có phần công lao đóng góp to lớn và cao quí

① của các thí chủ Việt Nam nhóm “Trung Đạo Hải Phòng” (đạo hữu Hà Minh Anh làm đại diện), cùng các thí chủ khác trong Nhóm “Bố Thí Trì Giới Hành Thiền” (xem danh sách các thí chủ ở bên dưới đây), với thiện tâm cúng dường trong sạch, và

② do nhờ công sức và thời gian quý báu của đạo hữu hộ tăng tại SG Diệu Thiện,

③ do nhờ nhiệt tâm cung kính phục vụ Tam bảo của các cô nữ tu Myanmar, đặc biệt là cô nữ tu tổng quản lý hộ tăng tại TV Tharmanaykyaw Mahagandayon, cũng như của các thiện nam tín nữ đã hết lòng hết sức chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội trong mọi công việc cho dù là nhỏ mọn nhất như làm vệ sinh lau chùi bàn ghế nhà cửa, cắt nhổ cỏ, mua và nấu nướng chuẩn bị thức ăn nước uống, trang trí cắm hoa … v.v… từ sáng sớm tinh sương cho đến tận đêm khuy suốt trong cả tuần trước ngày Đại lễ.

Chúng ta vô cùng hoan hỷ cùng công đức phước báu đã được vun bồi và thành tựu viên mãn này: Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāma!

Thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý thí chủ, cùng mọi người trong gia đình mình, nguyện cho tất cả mọi người được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Các thí chủ có thể hồi hướng công đức phước báu vô lượng này tới tất cả thân bằng quyến thuộc, thầy tổ, bạn hữu cùng mọi chúng sinh trong tam giới, nguyện cho họ luôn được an vui và hạnh phúc, sớm gặp được và thực hành đúng đắn theo Chánh pháp dẫn đến đoạn tận mọi khổ đau phiền não.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý thí chủ cùng các đạo hữu tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

Danh sách các thí chủ chính cúng dường Kathina 2022 tới Tăng đoàn Sangha tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi Myanmar.

Donors for Kathina of Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi 15/10/2022.

––––––––––––––––––––––––––––––

1. Gđ Bùi thị Lan 40tr

2. Gđ Lê Thu Thuý 40tr

3. Gđ Hà Thị Minh Anh 40tr

4. Gđ Nguyễn Thị Tuyết Mai 5tr

5. Gđ Nguyễn Thị Thanh Trâm 2tr

6. Gđ Ngô Thị Thuỷ 500k

7. Gđ Nguyễn Thị Ngọc Diệp 500k

8. Gđ Nguyễn Thị Kim Lan 500k

9. Gđ Nguyễn Ngọc Thiết 500k

10. Gđ Hà Thị Hồng Anh 500k

11. Gđ Nguyễn Hồng Gấm 500k

12. Gđ Hoàng Khánh Ngọc 500k

13. Gđ Hoàng Thị Phi Nga 500k

14. Gđ Hoàng Phương Dung 1tr

15. Gđ Diệu Danh 1tr

16. Gđ Cô Minh Vân 1tr

17. Gđ Trần Ngọc Dũng – Vũ Thị Thắm 5tr

18. Gđ Trần Huyền 100k

19. Gđ Trần Thị Diệu Hồng 1tr

Total= (11.696.000ks + 1.058.000ks) = 12.754.000kyat

––––––––––––––––––––––––––––––

DÂNG CÚNG Y KATHINA: Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH

––––––––––––––––––––––––––––––

Y Kathina chỉ được cúng dường cho Tăng đoàn trong một tu viện mỗi năm một lần và trong một khoảng thời gian nhất định, bắt đầu từ sau ngày kết thúc kỳ an cư mùa mưa Vassa, cho đến ngày trăng tròn tiếp theo. Nói cách khác, y Kathina có thể được cúng dường trong khoảng thời gian từ những ngày sau rằm tháng Mười đến rằm tháng Mười Một.

Y Kathina được cúng dường tới Tăng đoàn chứ không phải cho bất kỳ vị sư nào. Như vậy, việc dâng y Kathina cho Tăng đoàn quả thực là một cơ hội rất hiếm có.

Khi chúng ta nói “Tôi dâng chiếc y này cho Tăng đoàn”, tức là chúng ta có ý dâng cúng đến tất cả Tăng đoàn, tức cộng đồng Tỳ kheo trên thế giới. Điều này không chỉ bao gồm những người đã đạt được giác ngộ và cả những người đang trên con đường đạt tới giác ngộ.Tăng đoàn có nghĩa là cộng đồng gồm một nhóm ít nhất bốn vị sư. Khi bạn cúng dường Y Kathina, bạn đang cúng dường tới Tăng đoàn, có nghĩa là tới tất cả các đệ tử cao quý của Đức Phật – không chỉ những bậc Giác ngộ.

Khi chúng ta mời các vị sư đến an trú kỳ an cư mùa mưa Vassa trong tu viện của chúng ta và chúng ta tổ chức lễ hội đánh dấu sự thành tựu vào Ngày lễ Kathina, nhiều công đức sẽ được tích lũy cho những người:

a. chăm lo nhu cầu của các vị sư trong kỳ an cư mùa mưa;

b. tham gia các buổi thuyết pháp, thảo luận về giáo pháp, thiền định và tụng kinh hộ trì parittas;

c. cúng dường y Kathina và các vật dụng khác vào ngày lễ Kathina.

Lợi ích của việc cúng dường trong kỳ an cư mùa mưa Vassa và trong ngày lễ Kathina:

––––––––––––––––––––––––––––––

a. Cúng dường y Kathina được Đức Phật coi là hành động công đức cúng dường lớn nhất;

b. Bất cứ thứ gì khác được cúng dường vào ngày lễ Kathina, công đức tương tự đều được tích góp cho các thí chủ;

c. Một trong những bài kệ được tụng trong lễ Kathina ca ngợi công đức to lớn của việc thực hiện Kathina: “Ngay cả trái đất rắn chắc này, hoặc một tảng đá rắn chắc, hoặc một viên kim cương có thể bị lay chuyển, rung động hoặc bể vỡ sau một thời gian, nhưng công đức có được khi cúng dường y Kathina thì không thể bị xóa bỏ vô hiệu hóa bởi bất cứ điều gì cho đến khi thí chủ đạt được mục đích cuối cùng là Níp bàn”. Đó là lý do tại sao việc này được gọi là Kathina (không thể lay chuyển).

d. Trong Theragatha Atthakatha, một đệ tử tên là Arahant Nagitha nhớ lại những lợi ích vinh quang của việc bày tỏ lòng kính trọng và dâng cúng y Kathina cho Đại Tăng đoàn. Vào thời Đức Phật Padumuttara, ngài là một thanh niên tên là Narada. Do những công đức này, ngài đã không bao giờ phải sinh ra trong các cõi đọa xứ thấp hèn (như cõi ngạ quỷ hoặc cõi súc sinh) và trong 30 đại kiếp cuối cùng, ngài đã được sinh ra trong các cõi cao hơn hoặc cực lạc như Thiên giới, hoặc thế giới con người. Công đức thu được này, do vậy, đã rất là hữu ích cho ngài để chứng ngộ chân lý tối thượng.

e. Tuy nhiên, ngay cả công đức của việc cúng dường Kathina cũng không thể giúp một người phạm 5 tội ác tày trời khỏi phải gánh chịu hậu quả của các nghiệp giết cha, giết mẹ, sát hại một vị A–la–hán, làm bị thương Đức Phật, hoặc gây chia rẽ Tăng đoàn. Đối với những bất thiện nghiệp nhỏ, sức mạnh tích cực của việc cúng dường Kathina có thể làm suy yếu, hoặc giảm bớt những tác động tiêu cực của chúng. Hơn nữa, người đó có thể được ban phước lành hạnh phúc, sống lâu và khỏe mạnh, dáng vẻ đẹp, sức mạnh thể chất và trí tuệ khi người đó lang thang luân hồi cho đến khi đạt được mục tiêu rốt ráo Niết bàn.

Nguồn: dịch Việt từ “Kathina Robe Offering“:

Bài viết liên quan

 • Ý nghĩa, quả báu, nhân duyên cúng dường y kathina trong truyền thống phật giáo nguyên thủy theravada, Web Link
 • Cần phải tiến hành những điều gì để thành tựu kathina tại trú xứ nơi chỉ có một vị tỳ khưu?, Web Link
 • Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng đầy tràn., Web Link
 • Https://m.facebook.com/story.php…, Web Link
 • Phước báu cúng dường y kathina tới sangha – tăng đoàn, Web Link
 • Hãy gấp làm điều lành, Web Link
 • Đại lễ cúng dường kathina 2021 tới tăng đoàn sangha thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon monastery yangon myanmar đã thành tựu viên mãn., Web Link
 • Kathina 11/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện saddammajotikayun, ngài sayadaw sopaka, thành tựu viên mãn., Web Link
 • Kathina 12/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện abhayasukha monastery of nandisena sayadaw thành tựu viên mãn., Web Link
 • Kathina 13/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện cittasukha man aung ratana monastery of ñānavara sayadaw, thành tựu viên mãn., Web Link
 • Lễ cúng dường y kathina 8/11/2020 tại tharmanaykyaw mahagandayon monastery yangon myanmar đã thành tựu viên mãn, Web Link
 • Kathina 2019 perfect fulfillment – thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ kathina 2019 tại thiền viện tharmanaykyaw đã sẵn sàng, Web Link
 • Kathina 2018 thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ cúng dường dâng y kathina đã sẵn sàng, Web, FB
 • Cô thí chủ – nữ tu tâm từ metta tác bạch cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại đại lễ kathina 2017, thiền viện tharmanaykyaw mahagandhayon monastery yangon myanmar 8/10/2017., Web Link
 • Ảnh chụp tại đại lễ cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại thiền viện ta ma nê chô, yangon myanmar, 8/10/2017., Web Link
 • Đại lễ cúng dường y kathina 2014, Web Link
 • Kathina robes offring ceremony at tharmanaykyaw mahagandhayon monastery, yangon, myanmar – 9 oct 2014., Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 16 October 2022 ·