Vẫn có vẻ như nhiều người hiểu và tu lộn ngược


VẪN CÓ VẺ NHƯ NHIỀU NGƯỜI HIỂU VÀ TU LỘN NGƯỢC

Vẫn có rất nhiều người hiểu và tu lộn, họ cho rằng: “… phải có đủ tâm Định tĩnh, trong sáng, không phóng dật thì mới có thể tu tập thiền…”. Và họ chán nản bỏ cuộc vì thấy rằng tâm của họ luôn không thể kham nhẫn đau nhức ê ẩm thân thể, luôn chạy lăng xăng, không trụ vững được trên đề mục, trạo cử, hối tiếc, phóng dật, bất an … v.v…

Đúng ra họ cần có hiểu biết đúng là: “… phải kiên nhẫn, dũng mãnh thông qua tu tập thiền Chỉ và Quán để vun bồi phát triển tâm Kham nhẫn, tâm Định tĩnh, trong sáng, không phóng dật, và cũng cùng lúc đó vun bồi và phát triển dần từng bước Tín, Tấn, Niệm, và Tuệ – đây là con đường duy nhất do Đức Phật đã truyền dạy dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Đàn gẩy tai trâu, Web, FB
 • Những khó khăn trong cuộc đời bạn không đến để hủy diệt bạn, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB