Đàn gẩy tai trâu

Photo: “Chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, không phải chịu trách nhiệm với những gì người nghe hiểu.”

ĐÀN GẨY TAI TRÂU

“Đàn gẩy tai trâu”: Thông thường mọi người hiểu sai câu này nên dùng nó để chê bai hạng người ngu dốt (con trâu) không hiểu được lời nói của kẻ trí (người đánh đàn). Nhưng thực ra câu này phải được hiểu là câu để trách người ngu dốt và cố chấp (người đánh đàn), thích phô bày cái biết của mình đối với những hạng người không thích hợp: Con trâu vốn chỉ là như vậy, chẳng thể thưởng thức tiếng đàn, có gì đáng chê trách ở đây đâu, người đánh đàn mới là người đáng bị chê trách bởi đã không chịu hiểu và không chịu chấp nhận điều giản dị này khi cứ cố “mang đàn gẩy tai trâu”.

P. S.: 5 yếu tố để lời nói mang lại lợi ích cho người nghe và cho bản thân: Nói Đúng người, nói Đúng lúc, nói Đúng chỗ, nói Đúng việc, nói Đúng mực.

 

Bài viết liên quan

 • Phê phán ngoại đạo (và cả trong nội bộ) có nên chăng?, Web Link
 • Tha thứ như thế nào, Web, FB
 • Trả lời ngoại đạo, Web, FB
 • Hâm mộ ngoại đạo, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Phật nào, pháp nào, tăng nào, nương tựa nơi đâu, Web, FB
 • Giả và thật, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Phật pháp dành cho ai, Web, FB
 • Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai phần 2, Web, FB
 • Phật pháp, Phật giáo, đạo Phật là gì, Web, FB
 • 969 là gì, Web, FB
 • Học từ từ, tập từ từ, thực hành từ từ, Web, FB
 • Như thế nào là lộ trình tu tập thánh đạo giác ngộ, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 14 tháng 9, 2015