Chốt mốc xây dựng trú xá tại thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Taunggyi, Myanmar

CHỐT MỐC XÂY DỰNG TRÚ XÁ TẠI THIỀN VIỆN THARMANAYKYAW MAHAGANDHAYON TAUNGGYI, MYANMAR

––––––––––––––––––––––––––––––

Hôm nay ngày 15/12/2023 Sumangala Bhikkhu Viên Phúc đã cùng Đội thi công tiến hành chốt mốc để xây dựng thêm một trú xá 2 phòng cho Tỳ khưu, và một trú xá 2 phòng cho Nữ tu tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi Myanmar.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao xây dựng Trú xá này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý đạo hữu thí chủ, cùng mọi người trong gia đình mình, nguyện cho tất cả mọi người được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì luôn được khỏe mạnh, thành công, an vui, và hạnh phúc, luôn tinh tấn làm lành, lánh dữ, thanh lọc tâm, vun bồi phước thiện Bố thí – Trì giới – Hành thiền tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

CHUYỆNTHIÊNCUNG – A. THIÊN CUNG NỮ GIỚI – PHẨM MAÑJEṬṬHAKA 4.6

https://suttacentral.net/vv44/vi/indacanda

––––––––––––––––––––––––––––––

“Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi sao osadhī.

Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các âm thanh thuộc cõi Trời, làm êm tai, làm thích ý, phát ra từ toàn bộ các bộ phận của cơ thể.

Trong khi nàng đây đang nhảy múa, các hương thơm thuộc cõi Trời, là các hương thơm tinh khiết, làm thích ý, tỏa ra từ toàn bộ các bộ phận của cơ thể.

Trong khi nàng đang xoay tròn cơ thể, tiếng ngân vang của các vật trang sức ở các bím tóc được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ.

Các vòng hoa đeo tai bị gió thổi, bị lay động bởi làn gió, tiếng ngân vang của chúng được nghe giống như từ năm loại nhạc cụ.

Luôn cả những tràng hoa ở trên đầu của nàng là có hương thơm tinh khiết, làm thích ý; giống như cây mañjūsaka, hương thơm (của tràng hoa) thổi đi khắp các phương.

Nàng ngửi hương thơm tinh khiết ấy, nàng nhìn thấy hình ảnh không thuộc nhân gian. Hỡi nàng tiên, đã được hỏi, mong nàng thuật lại quả báo này là của nghiệp nào?”

“Thưa ngài đại đức, ở thành Sāvatthī người bạn gái của tôi đã cho xây dựng ngôi trú xá lớn dành cho Hội Chúng. Tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy tòa nhà, được tịnh tín, tôi đã tùy hỷ, và nó là yêu quý đối với tôi.

Bởi chính sự tùy hỷ trong sạch ấy của tôi mà tôi đã đạt được Thiên cung tuyệt vời, duyên dáng. Nó di chuyển ở không trung, xung quanh mười sáu do–tuần, nhờ vào thần lực của tôi.

Các chỗ ngụ của tôi là những ngôi nhà mái nhọn, được phân chia thành từng phần cân xứng. Trong lúc tỏa sáng rực rỡ, chúng chiếu sáng xung quanh một trăm do–tuần.

Và ở nơi đây, tôi có các hồ sen được loài cá puthuloma lai vãng, có nước trong sạch, được yên tĩnh, được trải cát bằng vàng.

Được che phủ bởi nhiều loại sen khác nhau, được trải rộng với những cây sen trắng, (các hồ sen) làm hài lòng, được lay động bởi làn gió, tự tỏa ra các hương thơm.

Bên trong chỗ trú ngụ đã mọc lên nhiều loại cây khác nhau không được gieo trồng như các cây mận đỏ, các cây mít, các cây lá cọ, và các khu rừng dừa.

(Thiên cung) được vang vang nhiều loại nhạc cụ khác nhau, được vang động bởi đoàn tiên nữ. Thậm chí người đàn ông nào nhìn thấy tôi ở trong giấc mơ, người ấy cũng được phấn chấn.

Thiên cung như thế ấy, tuyệt vời, duyên dáng, đang tỏa sáng khắp mọi phía, được sanh lên từ các nghiệp của tôi; vậy là đủ để thực hiện các việc phước thiện.”

“Bởi chính sự tùy hỷ trong sạch ấy của nàng mà nàng đã đạt được Thiên cung tuyệt vời, duyên dáng. Và chính cô nàng nào là người phụ nữ đã dâng cúng vật thí, xin hãy nói về cảnh giới tái sanh của cô ấy. Cô ấy đã được sanh lên ở đâu?”

“Thưa ngài đại đức, cô ấy đã là người bạn gái của tôi, là người đã cho xây dựng trú xá lớn dành cho Hội Chúng. Đã nhận thức được Giáo Pháp, cô ấy đã dâng cúng vật thí, và đã được sanh lên ở giữa chư Thiên của cõi Trời Hóa Lạc.

(Cô ấy) là người vợ chánh của (Thiên Vương) Sunimmita ấy; quả thành tựu về nghiệp của cô ấy là không thể nghĩ bàn. Về điều mà ngài đã hỏi: ‘Cô ấy đã được sanh lên ở đâu?’ tôi đã trả lời ngài về điều ấy không có sai khác.

Chính vì thế, xin ngài hãy khuyến khích luôn cả những người khác rằng: ‘Được phấn chấn, các người hãy dâng cúng các vật thí đến Hội Chúng. Với tâm ý tịnh tín, các người hãy lắng nghe Giáo Pháp. Sự đạt được (trạng thái) con người, (mà các người) đã đạt được, là sự đạt được vô cùng khó khăn.

Đạo lộ nào mà bậc có giọng nói của Phạm Thiên, có làn da tựa như vàng, đã thuyết giảng là đứng đầu các đạo lộ. Được phấn chấn, các người hãy dâng cúng các vật thí đến Hội Chúng, là nơi các sự cúng dường có quả báo lớn lao.

Tám hạng người nào được các bậc thiện nhân ca ngợi, các vị này là bốn đôi, các vị ấy là các Thinh Văn của đấng Thiện Thệ, xứng đáng được cúng dường; các vật đã được bố thí đến các vị này là có các quả báo lớn lao.

Bốn hạng đang thực hành (bốn Đạo) và bốn hạng đã trụ ở Quả vị (bốn Quả), Hội Chúng ấy có bản thể chính trực, có Giới—Định—Tuệ.

Đối với những con người đang hiến cúng, đối với các chúng sinh mong mỏi phước báu đang thực hiện phước thiện có liên quan đến việc tái sanh, vật đã được dâng cúng (của họ) đến Hội Chúng là có quả báo lớn lao.

Bởi vì Hội Chúng ấy là bao la, đã đi đến sự vĩ đại. Hội Chúng ấy không thể đo lường, tựa như biển cả, đại dương. Chính những vị này là hạng nhất, là các đệ tử của bậc Anh Hùng trong số các nam nhân, là những đấng quang đăng tuyên thuyết Giáo Pháp.

Những người nào dâng cúng vật thí xác định dành cho Hội Chúng, sự bố thí của những người ấy là đã khéo được dâng cúng, khéo được hiến dâng, khéo được hiến cúng. Sự cúng dường ấy, đã đi đến Hội Chúng, đã được tạo lập, có quả báo lớn lao, đã được các đấng Hiểu Biết Thế Gian khen ngợi.

Những người nào đi lang thang ở thế gian với niềm vui đã được sanh khởi trong khi nhớ lại sự hiến cúng như thế ấy, (những người ấy) sau khi loại bỏ bợn nhơ của sự bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, không bị quở trách, và đi đến địa vị cõi Trời.”

Thiên Cung Trú Xá.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: CHUYỆNTHIÊNCUNG – A. THIÊN CUNG NỮ GIỚI – PHẨM MAÑJEṬṬHAKA 4.6

https://suttacentral.net/vv44/vi/indacanda

Bài viết liên quan

 • Cúng dường là gì, FB
 • Miếng ăn cuối cùng , Web Link
 • Lợi ích của bố thí cúng dường là gì?, Web Link
 • Quả báu của phước thiện bố thí, Web Link
 • bố thí ba la mật, Web Link
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, FB
 • Cúng dường thanh tịnh, Web Link
 • Nguồn sanh phước, Web Link
 • Vun bồi bát thánh đạo dẫn đến chứng ngộ niết bàn thông qua dāna (từ thiện, bố thí, cúng dường, hiến tặng) như thế nào?, Web Link
 • Bảo tàng – kho tàng công đức bất hoại nhờ phước nghiệp có thể làm thoã mãn mọi ước nguyện nhân thiên, FB
 • Vì sao Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp bố thí – trì giới – hành thiền, FB
 • Vật được dâng cúng tới hội chúng (sangha – tăng đoàn) thì có quả báo lớn lao, Web Link
 • Bố thí như thế nào được quả lớn, được lợi ích lớn?, Web Link
 • Bố thí vật thực mỗi sáng tại myanmar, Web Link
 • Khó có một đền ơn nào xứng đáng đối với những vị này – cúng dường lần 1 tới các vị mahanayaka 31/3/2022, Web Link
 • Cúng dường đến bậc đáng cúng dường, là phúc lành cao thượng – pūjā ca pūjanīyānaṃ, etaṃ maṅgalam’uttamaṃ: cúng dường lần 2 tới các vị đại sư mahanayaka 21/4/2022, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 , Web Link
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, FB
 • sai khác giữa có bố thí và không bố thí?, Web Link
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, FB
 • Dāna – bố thí cúng dường từ thiện, Web Link
 • Bố thí nơi nào cho quả lớn, cho lợi ích lớn, có rung cảm lớn?, Web Link
 • Cúng dường chúng tăng >>> tâm sẽ được định tín >>> lúc thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này cúng dường tại gia, làng Thiphong, Taunggyi, Myanmar, 2/6/2022., Web Link
 • Cúng dường cây trái – cúng dường trường cửu, Web Link
 • Lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi , Web Link
 • “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ việt nam tại Myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link
 • Các pháp nào tác thành sakka – vị thiên chủ đế thích thống lãnh và trị vì “tam thập tam thiên giới”?, Web Link
 • xây chùa, tháp, dựng tượng phật có thuộc vào thí sự không?, Web Link
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì? nên như thế nào? , Web Link
 • Cung thỉnh người xuất gia giữ giới tới gia đình có được nhiều công đức gì ?, Web Link
 • Bố thí cúng dường sangha tại gia, FB
 • Sanghadana – cúng dường tại gia tới tăng đoàn sangha – 21/11/2021 mandalay, Web Link
 • Tiền nhiều để làm gì, Web Link
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Generous country: Myanmar is the first in 2016 world giving index
 • Đất nước hào phóng: Miến điện là số một trong bảng đánh giá xếp hạng thế giới 2016 của world giving index., Web Link
 • video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web Link

Youtube

 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Youtube

Có thực mới vực được đạo:

🍀🍀bố thí tăng đoàn sangha, tức tỳ khưu tăng thí khác cá nhân thí như thế nào?- cúng dường đợt 27 (09/09/2022), Web Link

🍀🍀 vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link

🍀🍀 lành thay sự bố thí! lập và gắn bảng ghi danh các thí chủ việt nam cúng dường liêu cốc và cúng dường vườn cây trái bơ avocado tại thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi , Web Link

🍀🍀 “ta đã chiến thắng” – phải làm việc thiện ngay khi có sự thôi thúc trong lòng cúng dường của các thí chủ Việt nam tại Myanmar đợt 24 (29/03/2022 to 28/04/2022) và đợt 25 (29/04/2022 đến 15/05/2022), Web Link

🍀🍀 bốn sự cúng dường thanh tịnh cúng dường đợt 23 – từ 13/02/2022 đến 28/03/2022, Web Link

🍀🍀 niệm thí – pháp tu tập vun bồi định cận hành – cúng dường đợt 22 – từ 23/02/2022 đến 12/03/2022, Web Link

🍀🍀 chú giải thiên cung của nàng Lakhumā- cúng dường đợt 21 – từ 10/02/2022 đến 21/02/2022, Web Link

🍀🍀 ruộng phước (phước điền) – cúng dường đợt 20th – từ 13/01/2022 đến 08/02/2022, Web Link

🍀🍀 cúng dường nơi đâu sẽ được vô lượng phước, như hạt giống đem gieo, trên mảnh đất lành tốt? – cúng dường đợt 19th – từ 04/jan/2022 đến 11/jan/2022, Web Link

🍀🍀 đức phật dạy về phước báo lớn lao của sự cúng dường xứng đáng – cúng dường đợt 18th – 28/12/2021 đến 04/jan/2022, Web Link

🍀🍀 công đức vô lượng của pháp bố thí có sáu chi phần (cúng dường đợt 17 từ 14/12/2021 to 25/12/2021), Web

🍀🍀 tìm hiểu phước bố thí – cúng dường đợt 16: 03/12/2021 – 13/12/2021, Web Link

🍀🍀 nhân quả báo ứng – cúng dường đợt 15, 2/12/2021, Web Link

🍀🍀 cúng dường tới các tu viện Myanmar đợt 14 – từ 6/9/2021 đến 20/10/2021, Web Link

🍀🍀 bố thí cúng dường tam bảo không có gì là bé nhỏ – cúng dường tới tăng đoàn sangha các chùa, tu viện, thiền viện myanmar đợt 13 – 5/9/2021, Web Link

🍀🍀 bố thí cúng dường và lời phát nguyện (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 12, 28/7/2021), Web Link

🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo này cùng quý đạo hữu!, Web Link

🍀🍀 một ngày thành tựu nhiều công đức phước thiện: lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – cúng dường đợt 11, 24/7/2021- lễ xuất gia gieo duyên, Web Link

🍀🍀“tăng đoàn đệ tử đức thế tôn là phước điền vô thượng ở trên đời” (cúng dường tới các tăng đoàn đợt 11, 24/7/2021), Web Link

🍀🍀 cúng dường đợt 9 (6/5/2021), Web Link

🍀🍀 cúng dường đợt 7, 20 tháng 2/2021

Phần 1/2: , Web Link

Phần 2/2: các hình ảnh mới nhận thêm được, Web Link

🍀🍀 cúng dường đợt 6 15/1/2021 – 18/1/2021, Web Link

🍀🍀 bài 3/3 – bổ xung tiếp các hình ảnh chưa đăng hết trong bài viết 1/3 và 2/3 về cúng dường tới 128 chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link

🍀🍀 bài 2/3 – danh sách các thí chủ & các hình ảnh cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 – đợt 4 & 5, kết thúc ngày 16/12/2020., Web Link

🍀🍀 bài 1/3: cúng dường tới các chùa gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19. đợt 4 – 23/11/2020), Web Link

🍀🍀 xin xem thêm thông tin về đợt 4 & 5 cúng dường này đăng trên facebook của kappiya hộ tăng diệu hòa:

Phần 1/2, Web Link

Phần 2/2, Web Link

🍀🍀 thiện nghiệp cúng dường đợt 3 – 28/10/2020 của các thí chủ việt nam tới các chùa tại yangon, myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 đã thành tựu viên mãn., Web Link

🍀🍀 hoan hỷ cùng công đức của các thí chủ cúng dường tới các chùa Myanmar gặp khó khăn trong kỳ dịch bệnh covid 19 (10/2020 – đợt 2), Web Link

🍀🍀 sādhu, sādhu, sādhu anumodāmi!

 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo (10/2020 – đợt 1) này cùng quý đạo hữu!, Web Link
 • Chính phủ liên bang myanmar tổ chức lễ cúng dường waso-robe (y an cư mùa mưa) tại thủ đô nay pyi taw., Web Link
 • Vasso và cúng dường đợt 26 – 8july2022, Web Link
 • Cúng dường đúng thời hộ độ chư tỳ khưu nhập kỳ an cư mùa mưa ba tháng 13/7-9/10/2022., Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 24/7/2021 – 20/10/2021, Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện Tharmanakyaw mahagandhayon, Yangon myanmar., Web Link
 • Phước – tuệ đồng tu (cúng dường hộ độ chư tăng nhân dịp kỳ an cư mùa mưa 2020), Web Link
 • Cúng dường an cư ba tháng mùa mưa 4/8 – 31/10/2020 – hộ độ tăng đoàn sangha thiền viện Tharmanakyaw mahagandhayon, Yangon myanmar., Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa – vassa 4/8/2020 – 31/10/2020 at Tharmanaykyaw mahagandayon monastery, Yangon, Myanmar, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2019, Web Link
 • An cư mùa mưa vassa 2018, Web Link
 • Ba tháng an cư mùa mưa 2017, Web, FB
 • Lễ nhập kỳ an cư mùa mưa 2016, Web Link
 • Cúng dường nhân dịp an cư mùa mưa 2014, Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 15/12/2023