Đại lễ dâng y Kathina 7/11/2015

Photo: Ảnh chụp 7/11/2015 tại thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon, Myanmar .

ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA 7/11/2015

Kathina Robe Offering Ceremony 7 November 2015 at Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery – U Dhammika Sayadaw, Yangon, Myanmar

Đại Lễ Dâng Y Kathina 7/11/2015 Tại Thiền Viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery – Thiền Sư U Dhammika, Yangon, Myanmar

Trở về nhà. Đi từ thiền viện Kyupin, Sangaine từ 3 giờ chiều hôm qua về tới Mandalay để đi chuyến xe buýt từ 8 giờ tối tới 5 giờ sáng hôm nay, vượt qua hơn 700km để kịp về tham dự Đại lễ dâng y Kathina 7/11/2015 tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon – thiền sư U Dhammika, Yangon, Miến điện.

Đại lễ dâng y Kathina 2015 được tổ chức thành công viên mãn với sự đóng góp của các thí chủ chính người Miến điện, đồng thí chủ từ Malaysia (gồm nhóm phật tử, nhóm tỳ khưu và nhóm nữ tu gieo duyên 3 ngày).

Giản dị nhưng long trọng, trang nghiêm. Vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc.

Nguyện cho sự thành tựu thiện nghiệp cúng dường cao thượng trong sạch này giúp cho các thí chủ được thành tựu viên mãn như ý nguyện mọi điều mong ước chân chính, tạo duyên lành chứng ngộ Đạo Quả Niết bàn thoát khỏi mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi.

Nguyện cho Chánh pháp được tồn tại dài lâu mang lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại cùng muôn loài chúng sinh.

Bài viết liên quan

 • Kathina: nguyên do kathina? Đặc ân cho các vị tỳ khưu? Lợi ích cho các thí chủ, Web, FB
 • Đại lễ cúng dường dâng y kathina đã sẵn sàng, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB