Thiền minh sát Vipassana và Tứ diệu đế

THIỀN MINH SÁT VIPASSANA VÀ TỨ DIỆU ĐẾ

“TheoTứ Diệu Đế, sanh và diệt là Khổ Đế; trí hiểu biết Khổ là Đạo Đế. Sự diệt của Ái, Mạn, Kiến là sự Diệt của Tập Đế; sự không xuất hiện của Sanh, Già và Chết là Diệt Đế.

Do đó quán sanh diệt có nghĩa là quán Tứ thánh đế hay có thể nói bao trùm toàn bộ Tứ thánh đế, vì thế thiền Minh Sát cần phải được thực hành ngay khi có thể. Nếu người hành thiền trễ đi một ngày họ sẽ mất cơ hội trong một ngày và điều này có nghĩa là bất cứ điều rủi ro nào cũng có thể xảy ra với họ trong ngày ấy, hơn nữa những nguy hiểm của bệnh và chết trong thời đại hết sức khẩn trương này sẽ ập đến bất cứ lúc nào!

Thực hành Minh Sát là con đường duy nhất có thể chặn trước được sự rủi ro tiềm tàng của việc rơi vào bốn ác đạo trong lần tái sanh kế tiếp.”

Nguồn trích dẫn:  Thiền sư Mogok – Pháp Duyên Sanh. U ThanDaing. TK Pháp Thông dịch.

 

Bài viết liên quan

 • Thiền minh sát Vipassana và Tứ diệu đế, Web, FB
 • Đại thiền sư Mogok: Lược đồ lý duyên sanh, Web, FB
 • Sinh – diệt và Niết bàn, Web, FB
 • Làm thế nào diệt trừ tà kiến, Web, FB
 • Tu tập và phát triển thái độ không bám níu, Web, FB
 • Chỉ bằng chánh niệm thì không thể biết và thấy các pháp như thật, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB