Y Kathina

Y Kathina

––––––––––––––––––––––––––––––

 

Y cúng dường nhân dịp Lễ hội Kathina thì có thể cúng dường bao nhiêu cũng được, nhưng Y Kathina cúng dường tới Tăng đoàn chỉ có duy nhất một y.

Ghi chú:

Y Kathina chỉ có duy nhất một y – theo thông lệ tại Myanmar đó là y Tăng–già–lê (Sangati) – là y dày hai lớp, đắp ngoài khi trời lạnh, của chư tỳ khưu, chứ không phải là một bộ y (bộ 2 y gồm: y ngoài uttarasanga + y trong antaravisaka). Y Kathina duy nhất này được Đại thí chủ hoặc đại diện Nhóm đại thí chủ chính cúng dường dâng đến Tăng đoàn tại một chùa tại Lễ hội Dâng Y Kathina hàng năm theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

Vị Đại thí chủ hoặc đại diện Nhóm đại thí chủ chính phải đăng ký trước để được chấp thuận là nhà tài trợ chính cho toàn bộ lễ Kathina bao gồm một y Kathina, và các món đồ vật cúng dường khác (ví dụ y áo, ô dù, dép, đèn, thuốc … + tịnh tài navakamma) cho tất cả chư tăng, nữ tu, sa di đã an cư mùa mưa tại chùa và chư tăng, nữ tu, sadi khách mời, cũng như tài trợ trai tăng cho ngày lễ Kathina tới mọi người kể cả khách mời là dân làng xung quanh chùa là những thí chủ cúng dường vật thực thức ăn hàng ngày tới chùa.

Nhân dịp lễ hội dâng y Kathina này các vị thiện nam tín nữ khác có thể cúng dường các bộ y cũng như các tứ vật dụng khác, còn Y Kathina duy nhất một y sẽ được dâng cúng dường tới Tăng đoàn bởi Đại thí chủ hoặc đại diện Nhóm đại thí chủ đã đăng ký trước nhiều năm.

Năm nay 2023, Nhóm Đại thí chủ cúng dường lễ hội dâng y Kathina tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandayon tại Yangon là một nhóm các đạo hữu thí chủ từ TP HCM, còn trên Taungyi là các đạo hữu thí chủ từ CH Séc và từ HN.

Bài viết liên quan

 • Tham khảo thêm. Web Link
 • Ý nghĩa, quả báu, nhân duyên cúng dường y kathina trong truyền thống phật giáo nguyên thủy theravada, Web Link
 • Cần phải tiến hành những điều gì để thành tựu kathina tại trú xứ nơi chỉ có một vị tỳ khưu?, Web Link
 • Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng đầy tràn., Web Link
 • Kathina: nguyên do kathina? Đặc ân cho các vị tỳ khưu? Lợi ích cho các thí chủ, Web, FB
 • Phước báu cúng dường y kathina tới sangha – tăng đoàn, Web Link
 • Đại lễ cúng dường dâng y kathina 22/10/2022 tại thiền viện tharmanakyaw mahagandhayon yangon (như thế nào là một tấm y kathina phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, ví như từ trên hư không rơi xuống?), Web Link
 • Hãy gấp làm điều lành (đại lễ Kathina 2022 tại thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi đã được chuẩn bị sẵn sàng.), Web, FB
 • Taungyi Tharmanaykyaw Mahagandayon kathina 2022: thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ cúng dường kathina 2021 tới tăng đoàn sangha thiền viện Tharmanakyaw mahagandhayon monastery yangon myanmar đã thành tựu viên mãn., Web Link
 • Kathina 11/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện saddammajotikayun, ngài sayadaw Sopaka, thành tựu viên mãn., Web Link
 • Kathina 12/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện abhayasukha monastery of nandisena sayadaw thành tựu viên mãn., Web Link
 • Kathina 13/11/2021 tới tăng đoàn sangha tu viện cittasukha man aung ratana monastery of ñānavara sayadaw, thành tựu viên mãn., Web Link
 • Lễ cúng dường y kathina 8/11/2020 tại Tharmanaykyaw mahagandayon monastery yangon myanmar đã thành tựu viên mãn, Web Link
 • Kathina 2019 perfect fulfillment – thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ kathina 2019 tại thiền viện Tharmanaykyaw đã sẵn sàng, Web Link
 • Kathina 2018 thành tựu viên mãn, Web Link
 • Đại lễ cúng dường dâng y kathina đã sẵn sàng, Web, FB
 • Cô thí chủ – nữ tu tâm từ metta tác bạch cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại đại lễ kathina 2017, thiền viện Tharmanaykyaw mahagandhayon monastery yangon myanmar 8/10/2017., Web Link
 • Ảnh chụp tại đại lễ cúng dường dâng y kathina tới tăng đoàn sangha tại thiền viện Ta ma nê chô, yangon myanmar, 8/10/2017., Web Link
 • Đại lễ cúng dường y kathina 2014, Web Link
 • Kathina robes offring ceremony at Tharmanaykyaw mahagandhayon monastery, yangon, myanmar – 9 oct 2014., Web Link
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 6/9/2023